f Močvarna staništa najugroženija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Močvarna staništa najugroženija

01.02.2013

Sutra se obeležava  Svetski dan močvarnih staništa. Još davne 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarnim staništima. Ramsarska konvencija predstavlja temeljni dokument i najvažniji međunarodni sporazum iz ove oblasti. Pre 36.godina Ludaško jezero je upisano u Ramsarsku listu močvarnih staništa.

Regulacija rečnih tokova, mere odbrane od poplava, isušivanje močvara i njihovo pretvaranje u obradivo zemljište, doveli su do toga da su vlažna, močvarna staništa jedna od najugroženijih u svetu. Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero" obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš, Hajdukovo i Nosa i čini kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, stepske, slatinske i vlažne livade, kao i tršćake.Ove godine je u planu nekoliko projekata kako bi se poboljšala zaštita prirode. Prošle godine je pronađena nova vrsta leptira na Ludašu koja je jedina u Srbiji i u planu je da se uradi kartiranje biljnih vrsta.

Ludaško jezero je poznato gnezdilište ptica vodenih staništa gde se gnezde retke vrste ptica kao što su plavokljuna patka, ševarski cvrčić, brkata senica i mnoge grabljivice.Pored ptičjeg sveta ovde je prisutno 13 vrsta vodozemaca i 9 vrsta gmizavaca. U jezeru se nalazi 19 autohtonih i alohtonih vrsta riba. 

Ramsarsku konvenciju je potpisalo više od 160 zemalja, među kojima i Srbija. Obeležavanjem Svetskog dana močvarnih područja skreće se  pažnja  uticaja klimatskih promena na gubitak vrsta i ekosistema u njima.

 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/mo-varna-stani-ta-najugro-enija

Povratak...