f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Poljoprivrednici i turistički radnici Palića speremni za selekciju otpada

30.11.2017
Na konferenciji za novinare održane 30.11.2017. godine predstavljeni su rezultati dvomesečnog projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” koje je Udruženje TERRA’S realizovalo u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica. Tom prilikom je akcenat dat i na anketno istraživanje koje je sprovela spoljna sardanica, Mina Milovanović.  Detaljnije...

Započeta dva značajna projekta u oblasti upravljanja otpadom

30.11.2017
Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, označio je 30.11.2017. početak realizacije dva značajna projekta podržana od strane međunarodne zajednice, kojima će se postići konkretni rezultati u upravljanju otpadom u Srbiji.  Detaljnije...

Zahtev za saglasnosti za skladištenje opasnog otpada

29.11.2017
Ministarstvo zaštite životne sredine je 29.11.2017. objavilo obaveštenje da je na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu podnet Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje tečnog opasnog otpada (ukupne površine od oko 200 m2), KO Skupljen, SO Vladimirci. Detaljnije...

Sastanak sa predstavnicima italijanske grupacije Confcooperative

29.11.2017
Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić, pomoćnik ministra Slobodan Perović, sekretar Ministarstva Branislav Atanasković i načelnik Odeljenja za upravljanje projektima u oblasti životne sredine, Vladica Božić, sastali su se 29.11.2017. sa visokim predstavnicima italijanske grupacije Confcooperative. Detaljnije...

Veliko interesovanje za radionicu

28.11.2017
Izuzetno interesovanje je izazvala radionica koju je 28.11.2017. organizovalo Udruženje TERRA’S na temu upoznavanja sa izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom iz decembra 2016. godine u kojem je najviše promena u vezi izveštavanja o otpadu i bazi podataka. Predavači su bili iz Agencije za zaštitu životne sredine.  Detaljnije...