f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Ministar Trivan sa studentima u pošumljavanju Lipovačke šume

13.03.2020
Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ratko Ristić, 13. marta 20202. godine, su u Lipovačkoj šumi, sadnjom prvih sadnica bagrema, obeležili početak akcije pošumljavanja „Tvoj život su tvoja dela“ koju je organizovao Studentski parlament Šumarskog fakulteta. Detaljnije...

Nije potrebna studija za skladištenje otpada „DRA GROUP“ u Subotici

13.03.2020
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavila je obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna Studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat „Postrojenje za upravljanje industrijskim otpadom – skladištenje opasnog i neopasnog otpada“ u Subotici. Detaljnije...

Potrebna Studija za baznu stanicu u Bajnatskoj ulici u Subotici

11.03.2020
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Gradske uprave Subotica je objavila o obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Bazne stanice mobilne telefonije „SUBOTICA 29“, u Bajnatskoj ulici br. 40, nosioca projekta „TELENOR“ d.o.o. Novi Beograd. Detaljnije...

Rešenje na studiju za skladištenje opasnog otpada u Ubu

10.03.2020
Ministarstvo zaštite životne sredine je objavilo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu projekta postrojenja za skladištenje opasnog otpada i proces solidifikacije i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda u opštini Ub. Detaljnije...

Javni konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

06.03.2020
Ministarstvo zaštite životne sredine je 6. marta 2020. godine objavilo Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. Rok je petnaest dana od dana objavljivanja Konkursa. Detaljnije...