f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Ka unapređenju potrošnje biomase

18.11.2017
Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji „Biomasa – potencijal za rast“ održanoj 16. i 17. novembra 2017. u Novom Sadu, koju je organizovala Skupština AP Vojvodine zajedno sa Skupštinom evropskih regija  i Nacionalnom Asocijacijom za biomasu (SERBIO), učestvovao je i državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić.  Detaljnije...

Eko-čas za osnovce

17.11.2017
Samo nekoliko dana nakon novosadskih studenata, 17. 11. 2017. godine, grupa učenika 5. c razreda subotičke Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” posetila je Arhus centar. Veoma je važno da đaci znaju da imaju pravo na zdravu i čistu životnu sredinu i da oni sami mogu da utiču na poboljšanje kvaliteta i stanja životne sredine.  Detaljnije...

Pošumljavanjem protiv klimatskih promena

17.11.2017
Ministar zaštite životne sredine Republike Srbije Goran Trivan predsedavao je 17.11.2017. na sastanku Regionalnog saveta za saradnju održanog na marginama Konferencije UN o promeni klime u Bonu – KOP 23, koji doprinosi jačanju saradnje zemalja na zapadnom Balkanu. Detaljnije...

Završena konferencija „Biomasa – potencijal za rast“

17.11.2017
Studijskom posetom Toplani u Sremskoj Mitrovici, koja proizvodi energiju iz agrobiomase i obilaskom eksperemintalnog područja Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Kaću, 17.11.2017. završena je dvodnevna Međunarodna konferencija „Biomasa – potencijal za rast“. Detaljnije...

Javna prezentacija u Bačkoj Topoli

17.11.2017
Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarsvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu Opštine Bačka Topola, organizuje 23.11.2017. prezentaciju urbanističkog projekta proširenja sadržaja poljoprivrednog kompleksa investitora “Gebi” iz Čantavira.  Detaljnije...