f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Zahtev o potrebi Studije deponije “Gigoš” iz Jagodine

08.06.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost da je podnet Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije “Gigoš” u Jagodini. Detaljnije...

Zahtev za rastavljanje otpadnih vozila u Kruševca

08.06.2017
Minisatrstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je obaveštenje da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za rastavljanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj parceli broj 1362/1 KO Lazarica u Kruševcu.  Detaljnije...

Konferencija povodom Dana životne sredine

07.06.2017
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, je istakla danas na Konferenciji povodom Dana životne sredine u Domu Narodne skupštine da su klimatske promene jedan  od najvećih globalnih izazova današnjice, a njegovo rešavanje zahteva uključenje svih zainteresovanih strana na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou.  Detaljnije...

Studija o eksploataciji građevinskog peska u Surčinu

06.06.2017
Nosilac projekta, JP “SURČIN“,  iz Surčina, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije građevinskog peska u ležištu “Jakovačka Kumša“, GO Surčin gde će 28. juna 2017. godine u 12 časova biti održana javna rasprava i prezentacija..  Detaljnije...

Povezivanje ljudi sa prirodom

05.06.2017
Svetski dan zaštite životne sredine se obeležava svake godine, 5. juna., a ovogodišnja tema je "Povezivanje ljudi sa prirodom”. U preko 100 država, na taj dan, organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti vlada, privrede i stanovništva u celini, u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju.  Detaljnije...