f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Oduzeta dozvola za skladištenje otpada u Negotinu

23.05.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je, 23. maja 2017. godine, obaveštenje o oduzimanju Dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Negotinu preduzeću „EUREKA GROUP“ D.O.O. BEOGRAD-U STEČAJU, sa sedištem u Beogradu. Detaljnije...

Potrebna studija za izgradnju produktovoda u Surčinu

18.05.2017
Ministarsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je objavilo Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje produktovoda od kompleksa preduzeća „VML“ u Surčinu.  Detaljnije...

Podneta studija za proizvodnju sredstava za lepljenje

18.05.2017
Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Vibac Balcani d.o.o. Kočino selo, Jagodina, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  izvedenog projekta: Poslovno – proizvodni kompleks – fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje VIBAC BALCANI.  Detaljnije...

Zahtev za dopunu rešenja o izdavanju dozvole za neopasni otpad

17.05.2017
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o prijemu Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o. Beograd. Dopuna se odnosi na lokaciju u Zemunu, ul. Batajnički put 13, na K.P. 362/2 KO Zemun polje.  Detaljnije...

Odbijena studija ECO METALOLOGISTIC na Kelebiji

17.05.2017
Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine obaveštava javnost da je doneto Rešenje kojim se odbija zahtev za davanje saglasnosti na Studiju „Skladište i plato za tretman metalnog i plastičnog otpada“ na Kelebiji. Nosilac projekta “ECO METALOLOGISTIC” i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana. Detaljnije...