f Dan vlažnih područja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dan vlažnih područja

06.02.2013

Učenici II a Osnovne škole „Jožef Atila” iz Bogojeva, najmlađa grupa Ekološke sekcije „SUNCOKRET”i članovi Mesne podružnice Bogojevo EPO-a: Đerđ Mihaela, Bence Leon, Bereš Nikolas, Bičkei Helga, Molnar Florian i Timer Laila sa svojom nastavnicom Vencel Piroškom, obeležili su 2. februar - Međunarodni dan vlažnih područja, edukativnom časom pored močvarnog kanala u Bogojevo.

 

Cilj edukativnog časa je bio da pokaže da su vlažna područja nezamenljiva prirodna staništa za mnogobrojne vrste flore i faune i ukazivanje na probleme njihove ugroženosti.

Ova grupa učenika planira da na narednim edukativnim časovima obilazi i upoznaje okolinu Bogojeva – rit, močvare, bare i upozna se životom na tim staništima, sa osnovnom namerom da upoznavanjem svoje okoline dođu do spoznaje o potrebi očuvanja bogatstva prirode.

 

Izvor: http://www.epodzaci.org/index.php/arhiva-vesti/289-dan-vlanih-podruja

 

Povratak...