f Održan sastanak Neformalne zelene poslaničke grupe - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan sastanak Neformalne zelene poslaničke grupe

18.02.2013

Neformalna Zelena poslanička grupa zahuktava svoj rad. 14.2.2013. godine u Narodnoj skupštini održan je drugi po redu sastanak članova i članica neformalne Zelene poslaničke grupe. Sastanku je prisustvovalo 17 članova i članica grupe. Razgovaralo se o mogućim temama na kojima bi radili na prvom sledećem susretu koji je zakazan za polovinu marta, kao i generalno o ciljevima, funkcionisanju, pravilima rada i komunikacije grupe.

S obzirom na to da je ovo jedna od prvih neformalnih poslaničkih grupa koju čine poslanici i poslanice iz različitih parlamentarnih političkih stranaka kao pozicije tako i opozicije potrebno je vreme da bi stvari počele da funkcionišu i da se razvije grupna kohezija.

Napravljena je radna grupa koja treba da pripremi pravila rada grupe i set nadležnosti koordinatora grupe kao i vremensko trajanje koordinacije. Ovu radnu grupu čine Ivan Karić, Neven Cevtićanin i Dijana Vukomanović. Druga grupa koju čine Vesna Marjanović i Ivan Bauer treba da napravi pravila komunikacije, kakao interne tako i eksterne, i proces dolaska do zajedničkog stava, da bi grupa mogla efikasno da komunicira sa javnostima.


Poslanici su informisani o podršci fondacija Konrad Adenauer i Hajnrih Bol koje su ponudile saradnju i pomoć u radu. Kao jedna od tema na koju će se razgovarati na sledećem sastanku predložena je tema Zelenih standarda i vrednosti. raduje primetan optimizam i želja za aktivnijim radom grupe.

Izvor: http://www.zelenidijalog.rs/odrzan-sastanak-neformalne-zeleneposlanicke-grupe/

Povratak...