f Konačno kraj pesticidima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konačno kraj pesticidima

28.02.2013

Evropska Unija će od 1. jula zabraniti da se seme biljaka tretira pesticidima neonikotinoidima- klotianidinom, tiametoksamom i imidaklopridom.

Ovo je naime, Nacrt regulative Evropske unije o neonikotinoidima koju je Svetska asocijacija pčelara, Apimondia dostavila Savezu pčelaraskih organizacija Srbije.

SPOS ističe u saopštenju da će posle tog datuma biti zabranjeno stavljanje tretiranog semena u promet ili njegovo korišćenje, a regulativa će se primenjivati na teritoriji svih zemalja članica EU.

U saopštenju se podseća da je Ministarstvo poljoprivrede najavilo da će istog trenutka kada EU donese regulativu, i Srbija doneti iste propise, pa se ti pesticidi više neće koristiti na njivama u Srbiji.

 

Izvor: http://www.svetpoljoprivrede.com/vesti/kona%C4%8Dno-kraj-pesticidima

 

Povratak...