f Izdvojeno 15 miliona evra iz EU fondova za čišćenje Save - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izdvojeno 15 miliona evra iz EU fondova za čišćenje Save

07.03.2013

Evropska unija je iz fondova opredelila 15 miliona evra za čišćenje reke Save, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja.

Kako se navodi u saopštenju, to govori koliko je razvoj i maksimalna iskorišćenost vodnih potencijala Srbije važna za Evropsku uniju.

Koordinator Evropske komisije za unutrašnje vodne puteve Karla Pejs je u razgovoru sa ministrom saobraćaja Srbije Milutinom Mrkonjićem rekla da je EU opredeljena da u mnogim aspektima intezivira direktna finansijska ulaganja.

Osnovi preduslav kada je reč o Srbiji je, prema njenim rečima, da se što pre usvoji precizan plan u svim vidovima saobraćajnog transporta.

"Mi tačno znamo šta Evropa može da uradi i koliko sredstava želi da usmeri, pre svega na čišćenju reke Sava. Od vas tražimo da što pre završite sve idejne projekte i locirate prioritete", naglasila je Karla Pejs u razgovoru sa Mrkonjićem.

Ona je pojasnila da se to pre svega odnosi na uska grla na graničnim prelazima prema Hrvatskoj, kao i na posao vezan za lagerovanje i čišćenje.

Na sastanku su odredjeni i precizirani prioriteti na kojima će Evropska komisija i Ministarstvo saobraćaja raditi, a to su: čišćenje reke Save, razvoj rečnih luka, objedinjavanje svih vidova saobraćaja u jednu kompaktibilnu celinu i uklapanje u Dunavsku strategiju.

Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić je kazao da je opredeljenje Srbije prema potpunoj reafirmaciji vodnog saobraćaja precizirano razvojnim Master planom do 2020. godine, i da reke Dunav, Sava i Tisa predstavljaju jedan od velikih privrednih resursa, koji su u najkraćem roku moraju maksimalno iskoristiti.

 

Izvor: http://www.zelenasrbija.rs/srbija/4593-izdvojeno-15-miliona-evra-iz-eu-fondova-za-ienje-save

Povratak...