f Prezentacija Amsterdamske deklaraciije – THE PEP - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentacija Amsterdamske deklaraciije – THE PEP

03.04.2013

U skladu sa svojim strateškim opredeljenjima vrednostima EU, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, u ponedeljak, 8. aprila 2013. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica (Trg cara Jovana Nenada 15) prezentuje Amsterdamsku deklaraciiju – THE PEP (the Transport, Health and Environment Pan Europian Programme), na osnovu UNECE deklaracije o transportu i životnoj sredini i WHO Povelje o transportu, životnoj sredini i zdravlju. 

 

 

S tim u vezi je nedavno započeta realizacija TRANSDANUBE projekta, koji će se u našoj zemlji realizovati u delu Dunava od Novog Sada do Kladova. Završna konferencija će se održati u Beogradu, septembra 2014. godine.

Cilj partnerskog procesa, u kome pored Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, učestvuju i ministarstva: saobraćaja, zdravlja, zatim energetike, razvoja i zaštite životne sredine, te NVO sektora, jeste obezbeđivanje partnerske, sinergetske komunkacije i definisanje prioriteta na lokalnom nivou. 

Poštujući principe Arhuske konvencije, značaj pravovremenog informisanja javnosti u procesu donošenja odluka koje se tiču politike ljudskih prava, zaštite životne sredine, zdravlja i održivog transporta, na prezentaciji očekujemo prirsustvo predstavnika lokalnih samouprava, obrazovnih insitucija, nadležnih inspekcijskih službi, NVO sektora, predstavnike privrede i zainteresovane javnosti. 

Nakon prezentacija predstavnika Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva saobraćaja i Ministarstva zdravlja, očekuje se proaktivna diskusija svih učesnika, jer na taj način doprinosimo adekvatnom prihvatanju Amsterdamske deklaracije, kao jedne od bitnih komponenti opredeljenog puta Republike Srbije ka EU. 

 

Povratak...