f Srbija napredovala u zaštiti životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Srbija napredovala u zaštiti životne sredine

03.04.2013

Srbija je učinila veliki napredak u usladjivanju zakonodavstva sa propisima Evropske unije u oblasti životne sredine, ali je problem u sprovodjenju tih zakona, ocenjeno je na skupu "EU - izazovi i perspektive Srbije u oblasti životne sredine 2013".

Skup je u Beogradu organizovao fond Ecotopia uz podršku Ambasade Velike Britanije.

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Majkl Devenport izjavio je na skupu da se ta ambasada trudi da promoviše značaj zaštite životne sredine.

On je rekao da je u prethodnim godinama vidan napredak Srbije u uskladivanju zakona za pravnim tekovinama EU o zaštiti životne sredine, ali da ima jos prostora za unapredjenje, naročito u sprovodjenju tih zakona.

Na niskom nivou, kako je rekao, jeste i nivo svesti i uključivanja civilnog društva u proces odlučivanja, a ključna tačka je i poboljšanje dijaloga Vlade i nevladinog sektora.

Pomoćnik ministra energetike i zaštite životne sredine Mirko Grubišić izjavio je da je procena da će prilagodjavanje Srbije zakonima EU u oblasti zaštite životne sredine koštati 10,6 milijardi evra.

On je najavio da će u narednih 10 do 15 dana biti pripremljene izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, koje će definisati licenciranje zooloških vrtova, kao i odredbe o nezakonitom prekograničnom prometu zaštićenim vrstama.

"U planu su i izmene Zakona o upravljanju otpadom", rekao je on i dodao da je predvidjena izgradnja 27 deponija, a plan je da se izmenama taj broj smanji.

On je najavio i da će uskoro biti isplaćena dugovanja reciklerima i da je taj novac opredeljen, a odnosi se na dug iz 2009. godine.

Grubišić je rekao da je njegovo lično mišljenje da Fond za zaštitu životne sredine treba da postoji i da je imao odlične projekte.

Gradski sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda Goran Trivan rekao je da Srbija previše brzo ide ka usvajanju evropskog zakonodavstva, a nije u stanju da to sprovede u praksi.

On je naveo da je važno da lokalne samouprave budu uključene u predlaganje akata i zakona i da bude bolja saradnja sa ministarstvom.

 

Izvor: http://www.zelenasrbija.rs/srbija/4791-srbija-napredovala-u-zatiti-ivotne-sredine

Povratak...