f Gradovi i opštine u Srbiji koje su proglasile da postaju zone zabrane za GMO - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Gradovi i opštine u Srbiji koje su proglasile da postaju zone zabrane za GMO

16.04.2013

Zeleni Srbije su nakon tri godine borbe za Srbiju bez GMO 5. februara 2013. godine predali Narodnoj skupštini Republike Srbije svoju Deklaraciju za Srbiju bez GMO. Tog dana je Deklaracija za opštine bez GMO poslata na adrese svih gradonačelnika, predsednika skupštine opštine i svih lokalnih zakonodavnih tela u Srbiji.

Na ovoj stranici http://zelenisrbije.org/2013/04/gradovi-i-opstine-u-srbiji-koje-su-proglasile-da-postaju-zone-zabrane-za-gmo/možete pratiti koje su opštine i gradovi u Srbiji proglasile svoju teritoriju za teritoriju bez GMO, a nadamo se da će uskoro cela mapa naše države biti obojena u zeleno i da će se cela Srbija opredeliti za tradicionalnu, kontrolisanu i organsku proizvodnju.

Povratak...