f Loša saradnja NVO i vlasti u zaštiti životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Loša saradnja NVO i vlasti u zaštiti životne sredine

23.04.2013

U Srbiji još nema suštinske saradanje u zaštite životne sredine izmedju organizacija civilnog društva i nadležnih institucija, ocenjeno je juče u Skupštini Srbije na skupu o uticaju javnosti na donošenje zakona u toj oblasti.

"Od zajedničkog donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine korist će imati i vlast i nevladin sektor i pojedinci", rekla je predsednica skupštiinskog Odbora za zaštitu životne sredine Milica Vojić Marković i najavila da će novi način rada tog odbora uključivati i nevladine organizacije.

Precizirala je da se radi na uspostavljanju takozvane "zelene stolice", kako bi se omogućilo da predstavnici nevladinih organizacija budu prisutni na sednicama Odbora kada se razmatraju zakoni i podzakonska akta iz oblasti zaštite životne sredine.

Vojić Marković je najavila da će pojačati i ulogu Odbora u kotroli primene zakona.

Izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije Tanja Petrović ocenila je da se u Srbiji još u punom obimu ne primenjuje Arhuška konvencija koju je Skupština Srbije ratifikovala još 2009. Tom konvencijom se ukida svojevrstan državni monopol na sektor zaštite životne sredine.

Petrović je podsetila da Arhuška konvencija obavezuje vlasti da omogući dostupnost informacija o životnoj sredini, pravnu zaštitu u toj oblasti, i uključivanje javnosti u donošenje odluka o životnoj sredini.

"Neučestvovanje civilnog društva u donošenju odluka je gorući problem u sprovodjenju ove konvencije jer se u Srbiji sve svodi na učešće u formalnim javnim raspravama koje nemaju uticaj na donošenje zakona ili drugih odluka vezanih za ekologiju", rekla je ona.

Po rečima Tanja Petrović, saradnja organizacija civilnog društva i vlasti u oblasti životne sredine je povremena i kratkotrajna, od slučaja do slučaja, jer nije uspostavljen sistem.

Direktorka Fonda Ekotopija Suzana Djordjević rekla je da je organizacije civilnog društva još nisu "na obavezujući, pravovremen i smislen način" ukjučene u razmatranje nacrtima propisa u oblasti zaštite životne sredine.

Istakla je da je neophodna izmena procedure pripreme i usvajanja propisa s ciljem da se u to uključe sve zainteresovane strane, posebno lokalna samouprava i ogranizacije civilnog društva.

Predstavnik neformalne Zelene poslaničke grupe u Skupštini Srbije, čiji su članovi posvećeni zaštiti životne sredine i održivog razvoja, Ivan Karić kazao je da će se radi poboljšanja saradnje svaka tri meseca ta grupa sastajati s predstavnicima organizacija civilnog društva.

Karić je kazao i da će se na sajtu Zelene poslaničke grupe (http://www.zelenidijalog.rs/) objavljivati predlozi zakona iz oblasti zaštite životne sredine na koji će moći da se daju amandmani.

Predstavnici NVO su zamerili što na današnjem skupu nije bilo nikoga iz nadležnog Ministarstva energetike, razvoja i zaštite žvotne sredine.

 

Izvor: http://www.zelenasrbija.rs/srbija/4927-loa-saradnja-nvo-i-vlasti-u-zatiti-ivotne-sredine

Povratak...