f AC SU - Seminar o Arhuskoj konvenciji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Seminar o Arhuskoj konvenciji

13.05.2013

 

Poštovana/i,
Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju na temu: “Značaj primene Zakona o Arhuskoj konvenciji u rešavanju problema u oblasti zaštite životne sredine“, koje se organizuje uz podršku resornog Ministarstva i Grada Subotice.
Predavanje je namenjeno predstavnicima lokalne samouprave, pre svega  inspekciji, komunalnoj policiji i predstavnicima Kontakt centra 024, kao i široj javnosti. Održaće se u, četvrtak, 16. maja, 2013. godine u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica u prizemlju Otvorenog univerziteta (II ulaz, Trg cara Jovana Nenada 15) sa početkom u 11 časova.
Narodna Skupština Republike Srbije 2009. godine je ratifikovala Arhusku konvenciju, te je usvojen Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.
 
Program:
Pozdravna reč, 
Pavle Budinčević, Regionalni Arhus centar Subotica
Primena Zakona o Arhuskoj konvenciji, 
Darija Šajin, Regionalni Arhus centar Novi Sad
Informacija o radu Regionalnog Arhus centra Subotica, 
Snježana Mitrović, Regionalni Arhus centar Subotica 
Predstavljanje rada Službe za zaštitu životne sredine i održivog razvoja Gradske uprave Subotica, 
Mr Gordana Gavrilović, stručni saradnik 
                   
Pitanja i diskusija
Srdačan pozdrav,
                       Arhus team

Povratak...