f Mobilne bazne stanice ne zrače - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Mobilne bazne stanice ne zrače

13.05.2013

U petak, 10. maja, u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj GU Subotica, održane su dve javne rasprave. Prva je o Studiji procene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije u Kozaračkoj ulici broj 51, a druga na Paliću, hotel “Prezident”. 

Ekspanzija mobilne telefonije i porast broja antena vidljivih na svakom koraku doprinosi formiranju javnog mnjenja u kome se jasno postavlja pitanje intenziteta potencijalno štetnih efekata nejonizujućeg zračenja po zdravlje. Stručnjaci tvrde da ako se iz funkcionalnih razloga antenski sistem bazne stanice instalira visoko iznad okolnog terena i ako je u vertikalnoj ravni širina spektra zračenja antena mala, potencijalno nepoželjne efekte EM zračenja treba razmatrati jedino do desetak metara oko antenskog sistema bazne stanice.

U Studiji, koju je izradilo beogradsko preduzeće LABORATORIJA W-LINE, zaključeno je da je ukupni faktor izloženosti u svim zonama u kojima je izvršen proračun manji od 1 (ne prelazi 10% referentnih vrednosti propisanih Pravilnikom, ni u jednoj od tačaka ispitivanog područja), te se bazna stanica „NS2029_03 SU_Subotica_Kosovska“ operatera VIP Mobile može koristiti na navedenoj lokaciji. Takođe, je navedeno da se na osnovu izvedene analize može zaključiti da ispitivana bazna stanica svojim radom ne ugrožava životno okruženje.  

Nakon prezentacije je usledila diskusija. Od članova komisije i stručnnjanjaka Službe za zaštitu životne sredine čulo se da je studija izuzetno kvalitetno urađena, ali je sugerisano da se obrade i pozitivni efketi u smislu održivog razvoja. Skrenuta je pažnja i na moguć negativan uticaj na vrednost nekretnina koja će opasti sa postavljanjem antenskog stuba visokog 36 metara. Sam vizuelni efekat će se “ublažiti” farbanjem antene u adekvatnu boju.

Predstavnici Regionalnog Arhus centra Subotica, CEKOR i MZ “Dudova šuma” su izrazili bojazan revolta stanovništva koji stanuju na lokaciji buduće bazne stanice, te je predloženo da se izrade edukativno-informativni lifleti i održe predavanja.

 

Što se tiče druge javne rasprave, odnosila se na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “Palić 4“ koju je izradio beogradski Institut Vatrogas, a biće postavljena na krovu hotela „Prezident“. Na osnovu proračuna može se videti da je maksimalna vrednost polja na visini od 7,5 metara od nivoa tla ispod graničnih vrednosti, koje padaju u vazdušni prostor, gde nema ljudskog prisustva.

S obzirom da se u poluprečniku od 150 m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi, uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjem karakteristika elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama u cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja. Po puštanju u rad bazne stanice mora se izvršiti merenje na najkritičnijim tačkama uključujući i dečje igralište.

U Studiji je navedeno da se u okviru periodičnog održavanja bazne stanice na svakih 6 meseci treba izvršiti provera kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema. Ako bude potrebno, dodatno bi jednom u dve godine trebalo izvršiti kontrolu merenja elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice i rezultate merenja dostaviti nadležnim institucijama. Ukoliko se izmeri nivo iznad propisanih graničnih vrednosti, nadležni organ može naložiti ograničenje u pogledu upotrebe, rekonstrukciju ili isključivanje bazne stanice do zadovoljavanja propisanih graničnih vrednosti.

Takođe, je navedeno da se svi rezultati merenja čuvaju u elektronskom obliku, kako bi se omogućila eventualna dalja obrada podataka.

Osim predstavnika Gradske uprave i članova Komisije, raspravi su prisustvovali i predstavnici ekoloških organizacija CEKOR, Arhus centra i MZ „Palić“.

Povratak...