f Protokol o saradnji ministarstva i univerziteta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Protokol o saradnji ministarstva i univerziteta

05.06.2013

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Prof. dr Zorana Mihajlović, potpisala je u utorak, 04. juna 2013. godine u Vladi Srbije Protokol o saradnji sa Prof dr. Vladimirom Bumbaširevićem rektorom Beogradskog univerziteta, Prof. dr Draganom Antićem, rektorom Niškog univerziteta, Prof. dr Slobodanom Arsenijevićem, rektorom Kragujevačkog univerziteta i Prof. dr Miroslavom Veskovićem, rektorom Novosadskog univerziteta. Protokol definiše saradnju Ministarstva i Univerziteta u oblasti organizovanja i realizovanja prakse studenata i diplomaca Univerziteta u javnim preduzećima, stručnim ustanovama i organima uprave u sastavu, nad kojima nadzor nad radom ima Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Ministar Mihajlović izjavila je da je Protokol o saradnji značajan pre svega za studente i Srbiju, i izrazila nadu da će i druga ministarstva u Vladi pokrenuti ovakvu inicijativu. Podsetila je da na ova 4 univerziteta studira oko 181.590 studenata, i da su oni budućnost Srbije. Dodala je da je Protokol sa univerzitetima iniciran zbog multidisciplinarnosti Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, pa će samim tim studenti moći da obavljaju praksu u javnim preduzećima unutar energetskog sektora, kroz ustanove i agencije koje potpadaju pod ministarstvo ali i u samom ministarstvu.

Prema njenim rečima, cilj je da se studenti, ali i profesori uključe u izradu projekata i da ostanu da žive i rade u Srbiji. Istakla je da je namera da se stvori efikasno tržište rada i partnerski odnos između Vlade Srbije, privrednog sektora i univerziteta. To nije posao samo jednog ministra nego cele Vlade, niti jednog rektora već svih univerziteta, naglasila je ministar Mihajlović.

Gospodin Bumabširević ocenio je da je ovaj sporazum izuzetno značajan za studente i diplomce koji će na taj način moći da stiču praktična znanja iz oblasti za koje se školuju. Rektor kragujevačkog univerziteta, gospodin Arsenijević, složio se da je ovo prava šansa da studenti ''uđu u realan život''. Rektori novosadskog i niškog univerziteta smatraju da je ovaj vid saradnje višestruko koristan- za univerzitete, preduzeća i studente, kako bi se u praksi proverila održivost školskih programa i studenti stekli dodatne veštine.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/protokol-o-saradnji-ministarstva-i-univerziteta

Povratak...