f Prva otvorena vrata - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prva otvorena vrata

20.06.2013

Predstavnici organizacija civilnog društva, čijih se više od 20 predstavnika iz čitave Srbije odazvalo pozivu, kandidovali su teme o kojima su želeli da razgovaraju sa poslanicima.

U sredu 19. juna, održana su Prva otvorena vrata Zelene poslaničke grupe. Predstavnici organizacija civilnog društva, čijih se više od 20 predstavnika iz čitave Srbije odazvalo pozivu,  kandidovali su teme o kojima su želeli da razgovaraju sa poslanicima.

Nakon kratkog uvoda, prisutni su se podeli u tri radne grupe prema tri teme koje su se među kandidovanim temama najviše puta ponovile.

Prvu grupu, čija je teme bila Zaštita životne sredine moderirali su Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije i poslanik Ivan Karić.  Pored predstavnika organizacija civilnog društva u ovoj grupi su učestvovali i Dijana Dragutinović, Dušan Milisavljević i Milica Vojić Marković.

Drugu grupu sa temom Energetska efikasnost moderirali su Valentina Đureta iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i poslanik Neven Cvetićanin.

Treću grupu, koja se bavila temom Upravljanje otpadom moderirali su Miloš Đajić iz Centra modernih veština i poslanici Bojana Božanić i Dejan Radenković.

Predstavnici civilnog društva predstavili su poslanicima i poslanicama Zelene poslaničke grupe probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. Poslanici su upućivali predstavnike OCD na institucionalne mehanizme koje mogu da koriste kako bi dobili odgovore na svoja pitanja. Takođe postignut je načelan dogovor da se saradnja nastavi tako što će predstavnici OCD zajedno sa poslanicima pokretati inicijative i raditi na rešavanju predmetnih problema.

Otvorena vrata Zelene poslaničke grupe održavaće se redovno u tromesečnim intervalima a zainteresovana javnost će o narednim terminima biti obaveštavana putem sajta www.zelenidijalog.rs, zatim putem društvenih mreža Fejsbuk stranice https://www.facebook.com/ZelenaPoslanickaGrupa i Twitter naloga Zelene poslaničke grupe @zelenapg, kao i putem mejla.

Izvor: http://www.ekologija.rs/prva-otvorena-vrata

 

Povratak...