f Predstavljen prvi nacrt programa zaštite životne sredine Beograda - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predstavljen prvi nacrt programa zaštite životne sredine Beograda

27.06.2013

Program zaštite životne sredine grada Beograda omogućiće da ova oblast bude nezaobilazan deo svih drugih oblasti kojima se grad bavi, najavio je danas sekretar za zaštitu životne sredine Goran Trivan na predstavljanju prvog nacrta programa u Gradskoj upravi. Nacrt je predstavljen na drugom sastanku Foruma zainteresovanih strana, na kom su učestvovali predstavnici relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i građani.

Goran Trivan podsetio je da je prvi sastanak foruma održan u septembru prošle godine, posle čega je usledio niz konsultacija i razmena ideja, kako bi se dobio što veći broj mišljenja.

– Nastojali smo da okupimo najveći broj najkompetentnijih institucija, organizacija i pojedinaca, jer je ovo jedini način da napravimo najbolji mogući program za period od deset godina. Danas ćemo nastojati da program sumiramo, kako bismo do septembra dobili verziju koja bi mogla da bude predlog programa. To je za nas kapitalna stvar, jedan od najvažnijih dokumenata koje su Sekretarijat za zaštitu životne sredine i grad Beograd do sada izradili. Od velikog je značaja i što će iz ovog programa izaći plan rada našeg sekretarijata, kako bismo prestali sa improvizacijama u ovoj oblasti, a to će svima koji dolaze posle nas značajno olakšati posao – istakao je Trivan.

Prema njegovim rečima, jedan od glavnih ciljeva izrade programa je da politika zaštite životne sredine bude „kišobran” u gradu za sve druge politike. 

– To znači da se nijedna politika u gradu više ne može voditi bez njene usaglašenosti sa programom zaštite životne sredine. Verujem da će to od iduće godine početi da se primenjuje sa svim relevantnim institucijama u gradu. Programom, a naročito akcionim planom, biće utvrđeni i prioriteti u ovoj oblasti. Važno je da uspemo da stvorimo predlog institucionalnog okvira, to jest da stvorimo instrumente kojima će grad ovaj program moći da sprovodi – rekao je Trivan.

Darinka Radojević iz Instituta „Kirilo Savić”, koordinatorka projekta izrade programa, naglasila je da prvi nacrt odražava viđenje građana, svih relevantnih institucija i organizacija civilnog društva kako treba da izgleda životna sredina grada Beograda u sledećih deset godina.

– Program treba da politiku životne sredine stavi u fokus svih drugih politika, tako da to ne bude samo puko štićenje prirodnih dobara, nego da prirodna sredina bude razvojna komponenta grada Beograda i njegovog društvenog i privrednog napretka. Program je pravljen dugo i pažljivo i daje sveobuhvatan pogled na životnu sredinu, a posle Strategije razvoja grada Beograda predstavlja najznačajniji dokument koji će doneti Skupština grada Beograda – istakla je Darinka Radojević.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine je započeo aktivnosti na izradi programa zaštite životne sredine za grad Beograd radi definisanja prioriteta, pravaca razvoja i politike upravljanja životnom sredinom na teritoriji Beograda u sledećih deset godina. Osnovni principi za izradu programa utvrđeni su u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja Republike Srbije i Nacionalnom programu zaštite životne sredine.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1559353

Povratak...