f Formirana konačna rang lista investitora za izgradnju mini-hidroelektrana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Formirana konačna rang lista investitora za izgradnju mini-hidroelektrana

01.07.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je 19.02.2013. godine Obaveštenje o lokacijama koje su prostornim planovima jedinica lokalne samouprave predviđene za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije na bazi vodnih resursa. Obaveštenje je objavljeno na osnovu Sporazuma između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i 17 gradova i opština: Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Kraljevo, Kruševac, Ljubovija, Nova Varoš, Pirot, Priboj, Prijepolje, Prokuplje, Raška, Surdulica, Tutin, Vlasotince, Ivanjica i Užice, koje su predložile ukupno 317 lokacija. Rok za podnošenje prijava istekao je 05.04.2013. godine. Prijavilo se 173 domaćih i stranih potencijalnih investitora, koji su podneli ukupno 1464 prijave.

U skladu sa članom 5. Obaveštenja objavljenog 19.02.2013. godine, Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Prof. dr Zorana Mihajlović formirala je Komisiju za utvrđivanje vrednosti podnetih prijava potencijalnih investitora, sastavljenu od predstavnika Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnika jedinica lokalne samouprave. Kao pomoćno stručno telo, obrazovan je i Sekretarijat Komisije, sastavljen od predstavnika Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Grupacije Svetske banke (IFC) i Bezbednosne informativne agencije, koji je preliminarno pregledao sve pristigle prijave i pružao tehničku pomoć u radu članovima Komisije, koja je odluke donosila konsenzusom, nakon detaljnog uvida u pristiglu dokumentaciju.

Nakon razmatranja pristiglih prijava za svaku pojedinačnu lokaciju i raspodele lokacija između potencijalnih investitora, odlučeno je da se Trojni memorandum o razumevanju potpiše sa 91 investitorom za 213 lokacija, od kojih su 65 domaća pravna ili fizička lica.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je u ponedeljak, 24. juna 2013. godine verifikovalo konačnu listu potencijalnih investitora za ukupno 213 lokacija od 317 koliko je objavljeno u Obaveštenju. Na listi su za svaku lokaciju ponaosob navedena tri investitora kojima će se sukcesivno pružati šansa da realizuju investiciju. U slučaju odustajanja, priliku za investiciju će dobiti drugi, odnosno treći investitor sa liste.

Za 65 lokacija nije bilo prijavljenih, podneto je 9 prijava za lokacije koje nisu bile na spisku, a 39 lokacija je izuzeto sa spiska iz sledećih razloga:

a) izdata energetska dozvola/saglasnost za istu lokaciju pod drugim nazivom,
b) u postupku je izdavanja energetske dozvole/saglasnosti,
v) prijave za jednu lokaciju pripojene drugoj na istoj reci, zato što jedna lokacija isključuje drugu,
g) nalaze se u prvoj zoni zaštite,
d) u sukobu sa planom detaljne regulacije JLS,
đ) nije bilo zadovoljavajućih prijava,
e) dodeljene su investitorima koji već imaju veliki broj dobijenih lokacija,
ž) više potencijalnih investiora su dostavili dokaze o vlasništvu dela zemljišta potrebnih za izgradnju MHE,
z) nesuglasica opština oko nadležnosti nad lokacijom.

Tokom prve polovine jula 2013. godine realizovaće se potpisivanje Trojnog memoranduma o razumevanju za svaku lokaciju ponaosob između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, jedinice lokalne samouprave i potencijalnog investitora.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/formirana-konacna-rang-lista-investitora-za-izgradnju-mini-hidroelektrana

Povratak...