f Pokrajina pomogla 130 projekata zaštite ugroženih vrsta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pokrajina pomogla 130 projekata zaštite ugroženih vrsta

02.07.2013

NOVI SAD - Vlada Vojvodine je danas objavila da je lane sufinansirala više od 130 projekata zaštite retkih i ugroženih vrsta i osetljivih ekosistema.

Ti projekti, sprovdeni preko Sekretarijata za zaštitu životne sredine, odnosili su se na vlažna staništa, autohtone šume, slatine, stepe i peščare, na unapređenje rada čuvarske službe i promociju zaštićenih područja.

Formirano je 14 centara za posetioce, izgrađene su osmatračnice, trasirano je i uređeno nekoliko desetina kilometara staza za posetioce, postavljene su informativne table, štampane mape i promotivni materijal.

Taj rad se nastavlja, zaključila je Vlada koja smatra da će zaštićena područja od međunarodnog značaja, pomoći i lokalni razvoj.

Pokrajinska vlada je danas prihvatila informaciju o stanju i aktivnostima 2012. godine u sprovođenju međunarodne, "Ramsarske konvencije o zaštiti vlažnih staništa od međunarodnog značaja, posebno staništa ptica-močvarica".

Ta konvencija, nazvana po gradu u Iranu u kojem je doneta 1971, stupila je na snagu 1975. godine, a uređuje zaštitu i održivo korišćenje vlažnih staništa kako bi se sprečilo njihovo smanjivanje i nestajanje, a unapredile njihove privredne, kulturne i naučne vrednosti, i vrednosti kao mesta za odmor.

Osam takvih područja u Vojvodini, sa 57.255 hektara su Obedska bara, Ludoško jezero, Carska bara, Slano Kopovo, Labudovo okno, Gornje Podunavlje, Zasavica i Koviljsko-petrovaradinski rit.

Izvor: http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/pokrajina-pomogla-130-projekata-zastite-ugrozenih-vrsta_404633.html

Povratak...