f AC SU - OKRUGLI STO – Uloga Arhus centara u održivom i demokratskom razvoju lokalnih zajednica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - OKRUGLI STO – Uloga Arhus centara u održivom i demokratskom razvoju lokalnih zajednica

05.07.2013

U okviru projekta “Pristup informacijama, učešću javnosti i pristupu pravosuđu u donošenju odluka” koji se realizuje u saradnji sa Organizacijom za bezbednost i saradnju, OEBS, a uz podrški Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, Regionalni Arhus centar Subotica, u subotu, 6. jula, na Paliću, organizuje okrugli sto na temu: “Uloga Arhus centara u održivom i demokratskom razvoju lokalnih zajednica”.

Okrugli sto je namenjen predstvanicima lokalnih samouprava, odbornicima, preduzećima i ustanovama, nevladinim organizacijama i građanima, kao i novinarima.

Cilj projekta je promovisanje zainteresovane javnosti u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i zalaganje za što aktivnijim angažovanjem civilnog društva da se bavi pitanjima zaštite životne sredine, kao i unapređenje dijaloga između donosioca odluka i civilnog društva.

Jedna od projektnih aktivnosti je osnivanje “Mreže Arhus centara” koja će služiti kao platforma za koordinaciju saradnje između centara u Srbiji (Kragujevac, Novi Sad, Niš i Subotica). Do kraja avgusta  planiran je svojevrstan karavan, “Arhus kampanja”  u 20 gradova i opština širom Srbije, a projekat se završava konferencijom na kojoj će se  sumirati utisci i dati dalje preporuke za praćenje budućih aktivnosti.

Povratak...