f Područje Potamišja bogato je vodenim staništem i biodivirzitetom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Područje Potamišja bogato je vodenim staništem i biodivirzitetom

08.07.2013

Područje Potamišja je jedno od potencijalnih ramsarskih područja u Srbiji, poput Ludaškog jezera.Potamišje je zbog svojih  izuzetnih prirodnih vrednosti i značajno i kao vlažno područja.  Na ovom prostoru nalaze se dva Međunarodno značajna područja za ptice „Gornje Potamišje“ i „Srednje Potamišje“, deo međunarodno značajnog područja za biljke „Srednji Banat“, kao i centralno područje nacionalne ekološke mreže.
Udruženje novinara "Eko vest" koje okuplja novinare iz različitih medija, angažovanih da prate oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja, organizovalo je obilazak područja Potamišja  i mesta: Opovo, Barandu, Sakule, Farkaždin i Tomaševac.

Potamišje je područje bogato vodenim staništem i biodivirzitetom.  Ovde se nalaze najbrojnije kolonije čaplji, vranaca, ibisa, kašičara i čigri, od kojih se neke vrste samo gnezde u Potamišju i nigde više u Srbiji i predstavlja ogromno odmaralište vodenih ptica na seobi i stanište velikog broja belih roda. 

Reka Tamiš kroz Srbiju ima tok dug 118 km, a pored nje se nalazi i preko 15.000 ha redovno plavljenih, dinamičnih vodenih površina, sa mnoštvom mrtvaja, rukavaca, bara, depresija, poplavnih pašnjaka, aluvijalnih šuma ali i ribnjaka, mozaičnih poljoprivrednih površina i živopisnih ruralnih mozaika. 

Novinari su obišli celu trasu područja Potamišja  u okviru projekata  "Zaštićena prirodna dobra Vojvodine", koji ima za cilj da se ukaže na važnost zaštićenih prirodnih dobara i  zaštitu biodiverziteta. Pored toga, to je prilika i da se novinari upoznaju sa zaštićenim prirodnim dobrima.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/podru-je-potami-ja-bogato-je-vodenim-stani-tem-i-biodivirzitetom

 

Povratak...