f Rasparava povodom Predloga zakon o prekršajima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rasparava povodom Predloga zakon o prekršajima

16.07.2013

Predlog zakona o prekršajima, o kome raspravlja Skupština Srbije, sadrži, po oceni Transparentnosti-Srbija, neka korisna rešenja kojima će se delimično rešiti neki od problema na koje smo ukazivali prethodnih godina. Postoje, međutim, i odredbe koje bi mogle stvoriti nove probleme i nova nerazumevanja u sankcionisanju prekršaja propisanih zakonima koji su izuzetno važni sa stanovišta borbe protiv korupcije – Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o javnim nabavkama.

Naime, članom 100 Predloga zakona o prekršajima propisana je isključiva nadležnost prekršajnog suda za vođenje prekršajnog postupka. S druge strane, u Zakonu o javnim nabavkama (član 139) propisana je nadležnost Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao samostalnog i nezavisnog državnog organa, da vodi prekršajni postupak zbog kršenja tog zakona. Ocenjujemo da ukoliko bi uporedo bila na snazi rešenja iz ova dva propisa, to bi stvorilo konfuziju u pravnom sistemu zemlje i negativno bi se odrazilo na sankcionisanje prekršaja iz oblasti javnih nabavki.

 

Predviđeno je da se novi Zakon o prekršajima primenjuje od 1. marta 2014. godine i to otvara dodatno pitanje. Republička komisija za zaštitu prava je još uvek u procesu izgradnje kapaciteta za vođenje prekršajnog postupka. Bilo bi neracionalno da se sa time nastavlja, ukoliko će nadležnost biti preneta u martu 2014. na prekršajne sudove. S druge strane, imajući u vidu veliki broj slučajeva u kojima se krše odredbe Zakona o javnim nabavkama, bilo bi veoma štetno da se prekršajno gonjenje odlaže do marta 2014, što bi mogla da bude jedna od posledica novousvojenih rešenja.

 

Transparentnost Srbija smatra da je, osim toga, sporan i član 84 Predloga zakona o prekršajima, koji se tiče zastarevanja prekršajnog gonjenja. Predviđeno je da je opšti rok zasatrelosti dve godine, uz mogućnost da se duži rok propiše za prekršaje iz oblasti carinskog,  spoljnotrgovinskog,  deviznog  poslovanja,  javnih  prihoda  i finansija,  prometa  roba i usluga, životne sredine,  sprečavanja  korupcije i vazdušnog saobraćaja.

Za neke od oblasti značajne za suzbijanje korupcije duži rok je već propisanim zakonom (Zakon o javnim nabavkama i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti), dok su rokovi zastarevanja i dalje nepromenjeni u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Izuzeci propisanim članom 84 Predloga zakoan o prekršajima dopuštaju da se duži rok propiše i Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije (uz pozivanje na izuzetak koji se tiče „sprečavanja korupcije“), kao i Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o javnim nabavkama (uz pozivanje na izuzetak koji se odnosi na „javne finansije“).

 

Međutim, iz potpuno nerazumljivih razloga nijedan od navedenih izuzetaka ne ukazuje na mogućnost da se izuzetak propiše u oblasti „finansiranja političkih aktivnosti“ ili „pristupa informacijama od javnog značaja“, te smatramo da bi ovu odredbu bilo neophodno dopuniti.

 

Transparentnost Srbija zbog toga je uputila dopis svim poslaničkim grupama u parlamentu, u kojima ih je pozvala da amandmanima dopune dva pomenuta člana zakona i na taj način daju dodatni doprinos stvaranju sistemskih uslova za suzbijanje korupcije.

Izvor: http://www.transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=1434%3Ao-slabostima-i-nedostacima-novih-reenja&option=com_eventlist&Itemid=23&lang=sr

 

Povratak...