f Obrenovački Zabran postaje zaštićeno prirodno dobro - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obrenovački Zabran postaje zaštićeno prirodno dobro

17.07.2013

Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine obišli su šumu Zabran u Obrenovcu, kako bi konstatovali kvalitet i stanje šume u cilju sprovođenja mera zaštite i kako bi se sam proces zaštite sproveo u što kraćem roku. Studiju zaštite obrenovačkog Zabrana izradio je Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa sekretarijatom, a rešenje o stavljanju pod zaštitu je u proceduri i očekuje se da će ga do kraja godine Skupština grada i usvojiti.

– Šumski masivi u okolini velikih gradova, industrijskih objekata, naselja i saobraćajnica, izuzetno su značajni za odmor i rekreaciju. Nesporna je važnost prigradskih šuma u obezbeđivanju mnogobrojnih zaštitnih funkcija zemljišta, voda, saobraćajnica, objekata, poljoprivrednih površina, od buke, imisija i drugo. Područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se između Save i Kolubare, preciznije svojom krajnjom severoistočnom granicom izlazi na desnu obalu Save, a južnom i istočnom se gotovo naslanja na levu obalu Kolubare. Zabran pripada teritoriji opštine Obrenovac, delu između Begluka i reke Kolubare koji nije urbanizovan – kazala je za Beoinfo Nataša Đokić, načelnica u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Značaj prigradskih šuma sve više će se povećavati s razvojem gradova i broja gradskog stanovništva, ali i sve izrazitijim širenjem gradskog načina života. Zbog toga poseban značaj imaju sve mere kojima se unapređuje stanje ovih šuma, njihovo čuvanje i zaštita od bolesti, štetočina i požara, ali i od čoveka.

Prirodno dobro „Obrenovački Zabran” proglašava se zaštićenim radi očuvanja i unapređenja primarnih predeonih vrednosti i pejzažnih obeležja kompleksa sa visokom vegetacijom autohtonog sastava, značajnog elementa u sistemu zelenih površina Obrenovca koji povezuje gradske i vangradske zone zelenila i doprinosi regulaciji mikroklimatskih uslova. Cilj je i stvaranje uslova za održivi razvoj rekreativno-zdravstvenih i turističkih sadržaja, to jest plansko uređenje i kontrolisano korišćenje prostora.

Ukupna površina zaštićenog dobra iznosi 4.777,18 hektara. Zaštićeno područje svrstava se u treću kategoriju, kao zaštićeno područje lokalnog značaja. Šume Zabrana od velikog su značaja za zaštitu Obrenovca od emisije brojnih toksičnih gasova postojeće hemijske industrije u Bariču i buduće bazne hemije, o kojima ne postoji potpuna informacija. Zbog svega, unapređivanje stanja ovih šuma i njihovo osposobljavanje za potrebe rekreacije, ali i povećanje površina pod šumom radi obezbeđivanja imisionih funkcija, umnogome će unaprediti stanje životne sredine u ovoj opštini.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1561584

Povratak...