f AC SU Tačka saradnje – zaštita i unapređenje životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU Tačka saradnje – zaštita i unapređenje životne sredine

25.07.2013

Zahvaljujući, Nikoli Repcu, načelniku Severnobačkog upravnog okruga, Snježani Mitrović, je pružena prilika da predstavi Regionalni Arhus centar Subotica, na redovnoj sednici Saveta okruga održanoj u četvrtak, 25. jula 2013. godine.

Članove Saveta: predsednike opština Bačka Topola i Mali Iđoš, Melindu Kokaji Mernjak i Marka Rovčanina, kao i pomoćnika gradonačelnika, Blaška Stantića, je informisala da je Arhus centar formiran uz podršku OEBS-a, potpisivanjem Memoranduma o saradnji između resornog ministarstva, Grada Subotica i Otvorenog univerziteta 2011. godine. Navela je da je osnovni cilj osnivanja, sada već četiri centra u Srbiji, primena Zakona o Arhuskoj konvenciji koji im je ukratko prezentovala i dodala da je značaj ovih centara spoznala i nova Vlada. Dokaz tome je da je kao članica tima resornog ministarstva, angažovana na izradi izveštaja o implementaciji konvencije u našoj zemlji. Ovaj izveštaj se dostavlja Evropskoj uniji svake tri godine.

Nastavljajući izleganje, Snježana Mitrović, je naglasila da je Arhus centar svoje angažovanje usmerilo na Severnobački, a potom i na Severnobanatski okrug. Skrenula je pažnju da su Bačka Topola i Mali Iđoš od Subotice „tako blizu, a tako daleko“ i da bi bez obzira na političko opredeljenje, u zaštiti životne sredine trebali pronaći polaznu tačku za uspostavljanje saradnje.

Predložila je da se pod okriljem Severnobačkog upravnog okruga formira jedno neformalno operativno telo sa po dva prestavnika lokalnih samouprava, Arhus centra i SBO, koji bi se sastojao jednom u dva meseca i svoje predloge i planove prosleđivao donosiocima odluka. Ono što bi kao prvi korak trebalo da se preduzme, jeste da službe, odnosno organizacione jedinice za životnu sredinu, sačine izveštaj sa pregledom stanja, probleme na koje nailaze i predlozima šta treba da se uraditi da bi se adekvatno primenjivali zakonski akti. Ovo će biti i tema razgovora u upravama 20 gradova Srbije kroz koji će proći „Arhus karavan“, a realizuje se preko projekta podržanog od strane OEBS-a i nemačke ambasade u Beogradu.

Snježana Mitrović, je mišljenja da se sve tri lokalne samouprave, posebno trebaju angažovati na još dve oblasti, a to je upravljanje otpadom, a spaja ih buduća Regionalna deponija, te organskom proizvodnjom, koja jeste razvojna šansa Severnobačkog okruga.

Zahvaljujući im se na kraju na pruženoj mogućnosti da im se obrati, obavestila ih je da se privodi kraju publikacija “Kvalitet životne sredine Severnovačkog okruga”. 

Povratak...