f AC SU - Arhus kampanja u Kikindi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Arhus kampanja u Kikindi

30.07.2013

Arhus karavan se posle Subotice, u utorak, 30. jula, zaustavio u Kikindi. Volonteri Regionalnog Arhus centra su na gradskom trgu razgovarali sa građanima, deleći im propagandni materijal. Bili su zainteresovani za svoja prava koja im pruža Zakon o Arhuskoj konvenciji, ali je opšta ocena u oba grada, da je stanovništvo nedovoljno obavešteno ne samo o ovoj konvenciji, već uopšte o stanju životne sredine, niti kako i gde mogu da dobiju informaciju.

Paralelno sa javnom kampanjom, održavao se sastanak predstavnika lokalnih samouprava Kikinde i Subotice. U uvodu je, Snježana Mitrović, predstavila Regionalni Arhus centar i celokupni projekat koji podržava OEBS i Nemačka ambasada u Beogradu. Posebno se osvrnula na prvi i drugi stub konvencije, a to su pravo na informisanje i učešće javnosti u odlučivanju.

 

Na primeru sa nedavne javne rasprave o Studiji procene uticaja podzemne garaže u zaštićenom i istorijskom jezgru Subotice, mr Gordana Gavrilović, stručna saradnica za ekologiju u gradskoj Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, je predstavila sve nedostatke i nedoumice koje prate celokupan postupak. Zapitala se da li je u obavezi, pozivajući se na član 6. Zakona o Arhuskoj konvenciji, da i posle javne rasprave daje zapisnike na uvid javnosti preko interneta. Pohvalila je sve veću zainteresovanost struke, građana, ekoloških organizacija i novinara za javne rasprave, ali im je zamerila nepoznavanje procesa od dobijanja lokacijske dozvoje do procene uticaja na životnu sredinu, koja je zadnja karika u lancu.

 

Nadovezivajući se na temu, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine opštine Kikinda, Ljiljana Milikić, je još dodala da je ta karika najviše izložena neargumentovanim kritikama i da ih često karakterišu kao kočničare razvoja, što nije tačno, već samo žele da sprovode zakon u praksu. Navela je i nedostatak “zaštitara” u komisijama za planove i istakla da se svi zajedno moraju boriti za raznovrsnost kadrova, zatim na usaglašavanje zakona, ali je podsetila da su poseban problem “mali zagađivači” koji nemaju ni upotrebnu dozvolu za rad.

U sklopu Sekretarijata je i inspekcijska o čijem radu je govorila šefica službe, Maja Pilipović, a sastanku su prisustvovale i Biljana Kosančić, Sanela Jevtić, Dragana Balaban i Zorica Lupulj.

Nakon veoma konstruktivne diskusije zaključeno je da se problemi u implementaciji zakona gomilaju i da je neophodno uspostaviti bolju međusobnu i saradnju sa resornim ministarstvom. Dogovoreno je da se OEBS-u predoče izveštaji sa sastanaka i da se pod njihovim okriljem upriliči skup predstavnika svih 20 gradova uključenih u Arhus kampanju sa resornim ministarstvom u cilju obaveštavanja o svim problemima u ovoj oblasti i utvrđivanja prioriteta za dalji rad.

Takođe, je predložena izrada vodiča za pribavljanje dokumentacije, koji bi na jednostavan način predočio sve korake, a bile bi obuhvaćene oblast urbanizma, zaštite životne sredine, informisanja po Arhuskoj konvenciji i ostalo.

Jedan od zadataka koje su sebi zadale učesnice sastanka, jeste povezivanje gradova i opština Severnobanatskog po uzoru na započete aktivnosti u Severnobačkom okrugu. Konstatovan je i slab civilni sektor u Kikindi, te će nastojati ojačati ga i povezati ekološke organizacije sa Regionalnim Arhus centrom u Kikindi.

 

Arhus karavan sutra, u sredu, 31. jula, nastavlja putovanje za Zrenjanin.

Povratak...