f AC SU – Arhus karavan u Zrenjaninu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU – Arhus karavan u Zrenjaninu

31.07.2013

Nakon Subotice i Kikinde, „Arhus karavan“ se zaputio, u sredu, 31. jula, u Zrenjanin. Volonteri su delili informativno – edukativne materijale u kojima je javnost informisana o mogućnostima koje pruža Zakon o Arhuskoj konvenciji. Razgovarajući sa građanima, koji su u odnosu na prva dva grada primetno manje zainteresovani, volonterima su se najviše žalili na kvalitet vode za piće i (ne)upravljanje otpadom.

 

Paralelno sa javnom kampanjom, u Gradskoj upravi je održan sastanak na temu primene konvencije u ovoj lokalnoj samoupravi. U uvodu je, Snježana Mitrović, predstavila rad Regionalnog Arhus centra Subotica i projekat “Obezbeđivanje pristupa informacijama, učešću javnosti i pristup pravosuđu u ekološkim procesima odlučivanja – Arhus kampanja 2013.” koji se realizuje u saradnji sa OEBS-om, a uz podršku Ambasade Nemačke u Beogradu. Istakla je sve veću zainteresovanost i učešće građana i stručnjaka na javnim raspravama o studijama o proceni uticaja na životnu sredinu, dajući primer podizanja antenskih stubova mobilne telefonije i podzemne garaže u centru grada o čemu je govorila i mr Gordana Gavrilović, stručni saradnik u subotičkoj Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Izvestila je i o organizacionoj šemi, korišćenju sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine, saradnji sa ekološkim organizacijama i Arhus centrom.

 

Razmnjujući iskustva, uočeni su slični problemi na koje nailaze u svom radu. Stojanka Samardžić, rukovodilac Odseka za zaštitu i unapređenje životne sredine GU Zrenjanin je ukazala na prevelike obaveze lokalnih samouprava u sprovođenju „zelenih zakona“ i očekivanja građana od njih, a njima je neophodan raznovrstan i stručan kadar da bi imali i određeni kapacitet u realizaciji zakonom predviđenih poslova. Mišljenja je da se pojedini zakoni moraju preispitati. I njeni saradnici Bojan Radulov, Jelena Brusin i Sonja Anđelković su naveli značaj jačanja saradnje sa javnošću. Ovom Odseku je pripojen segment energetske efikasnosti o čemu je govorio, Dušan Mihajlov. Na kraju su se složili da bi trebalo ojačati kapacitet organizacionih jedinica koje se bave zaštitom životne sredine, jer je primetna tendencija smanjivanja broja zaposlenih upravo u ovoj oblasti, iako se po usvajanju sve većeg broja zakona obaveze povećavaju. U većini lokalnih samouprava, donosioci odluka zaštitu životne sredine stavljaju na marginu, a upravo je nezadovoljstvo građana najviše vidljivo u ovoj oblasti.

 

Stoga je podržana inicijativa pokrenuta u Kikindi, da se uz podršku OEBS-a, upriliči sastanak predstavnika svih 20 gradova Srbije uključenih u „Arhus kampanju“ sa resornim ministarstvom, u cilju sagledavanja problema i utvrđivanja prioriteta u njihovom daljem delovanju, posebno u odnosu sa građanima i primeni zakona o Arhuskoj konvenciji.

 

„Arhus karavan“ ponovo kreće, u četvrtak, 15. avgusta, put Šapca.

Povratak...