f Počeo Međunarodni volonterski kamp na Obedskoj bari - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Počeo Međunarodni volonterski kamp na Obedskoj bari

07.08.2013

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Javnim preduzećem „Vojvodinašume“, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i Opštinom Pećinci već tradicionalno na Obedskoj bari učestvuje u organizovanje Međunarodnih ekološko-radnih kampova koji su deo projekta „Povratak ibisa“. U 2013. godini, kamp se održava u periodu od 05. do 18. avgusta, a za učešće se prijavilo 15 volontera iz inostranstva (Španije, Francuske, Belgije, Poljske, Koreje, Rusije i Nemačke), kao i volonteri iz Srbije koji će voditi kamp.

Prvi radni dan, akcija je realizovana na lokaciji na ušću Revenice, dok će se narednih dana raditi na lokalitetima između livada Kupinika i livada Majke Angeline, između livada Majke Angeline i bare Čvorča, zatim na Čenjinskim livadama (zapadni krak Potkovice) i kod osmatračnice naspram kolonije čaplji.  

Pored promocije zaštićenog područja, kamp ima za cilj stvaranje uslova za povratak retkih ptica močvarica, po kojima je Obedska bara čuvena u svetu, a koji se postižu čišćenjem vlažnih livada i otvorenih vodenih površina.

Održavanjem radnih kampova postignuti su izuzetni rezultati, a pored revitalizovanih prirodnih staništa, unapređena je saradnja sa lokalnim stanovništvom i upravljačem. Takođe, radi utvrđivanja rezultata realizacije aktuelnih projekata, predstavnici Sekretarijata su obišli prostor Kupinika i depresiju Vok.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=10061

Povratak...