f Realizacija projekta sprečavanja uticaja klimatskih promena na prirodu u SRP „Slano kopovo“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Realizacija projekta sprečavanja uticaja klimatskih promena na prirodu u SRP „Slano kopovo“

09.08.2013

Pokrajinski sekretar, dr Slobodan Puzović je dana 07.08.2013. posetio Specijalni rezervat prirode „Slano kopovo“ gde se realizuje projekat vezan za unapređivanje vodnog režima u cilju sprečavanja negativnih uticaja klimatskih promena. Tokom posete bili su prisutni i predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Lovačkog udruženja Novi Bečej, upravljača SRP „Slano kopovo“.

Slano kopovo je područje od izuzetnog značaja za očuvanje jedinstvenih slatinskih staništa i vrsta. Već godinama se posebna pažnja posvećuje realizaciji projekta kojim će se rešiti problemi vezani za negativne uticaje klimatskih promena na vodni režim u Rezervatu. Uložena su značajna finansijska sredstva za izradu projektne dokumentacije, uspostavljanje monitoringa vodnog režima i saliniteta jezera, izradu studije poroznosti zemljišta od značaja za opstanak slatina, izgradnju dovodnog kanala u dužini od 1700m, nabavku odgovarajuće pumpe i izradu pontona za njeno postavljanje. Prethodnih dana vršeno je eksperimentalno upumpavanje vode u izgrađen sistem za unapređivanje vodnog režima i poseta je imala za cilj da se na licu mesta sagledaju efekti upumpavanja vode u sušnom periodu. Voda se zahvata iz Magistralnog kanala DTD kod Novog Bečeja i transportuje se do Poštinog kopova unutar granica Rezervata. Koordinator aktivnosti je upravljač zaštićenog područja.

Pokrajinski sekretarijat će i dalje podržavati navedene akivnosti na unapređenju vodnog režima tokom sušnog perioda što treba da postane redovna aktivnost upravljača SPR „Slano kopovo“.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=10071

Povratak...