f U očekivanju regionalne deponije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

U očekivanju regionalne deponije

16.09.2013

Grad Požarevac je komunalnim službama kupio dva nova vozila za odnošenje komunalnog otpada. Direktor komunalnog Slobodan Jović kaže da je cilj proširenje usluga na okolna sela, ali da to neće biti moguće do izgradnje regionalne deponije.

Komunalne službe se tehnički opremaju za dan kada će biti u mogućnosti da delatnost odnošenja I deponovanja komunalnog otpada obavljaju na čitavom području Grada Požarevca.

Iz gradskog budžeta je sredstvima fonda za zaštitu životne sredine, od oko 21 miliona dinara izvršena nabavka dva velika vozila za prikupljanje otpada, kapaciteta 16 kubika. Nabavka je zbog smetnji u procesu javne nabavke realizovana sa više od godinu dana zakašnjenja.

Kako je rekao Slobodan Jović, sa mehanizacijom kojom trenutno raspolažu Komunalne službe bi mogle da odnose komunalni otpad iz sela na teritoriji lokalne samouprave. Problem je, međutim, što otpad nema gde da se odlaže jer je postojeća deponija prepuna. Novi izvori prihoda biće ostvarivi tek kada se uredi nova lokacija koja će funkcionisati na regionalnom nivou.

Lokacija nove deponije bi najverovatnije trebalo da bude na nekadašnjem kopu uglja kod Ćirikovca.

Prema sporazumu od pre više od dve godine, regionalnu deponiju bi osim Požarevca, koristile i opštine Malo Crniće, Žabari, Veliko Gradište i Golubac. Prema poslednjim informacijama, čeka se da odluku o pristupanju donesu još neke opštine u okruženju.

Kada se to završi, trebalo bi da se raspiše tender za izbor projektantske kuće koja bi trebalo da izradi studiju o izvodljivosti. Postoji verovatnoća da bi na jesen moglo da se počne sa istražnim radovima i određivanjem lokacije, kao i da u 2014. krene izgradnja.

Mnogi takvu mogućnost prihvataju sa rezervom jer se inicijative i razgovori o regionalnoj deponiji pokreću bezmalo poslednjih 7 godina.

Ivan Pošarac iz Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu energetike nedavno je pozvao lokalne samouprave da se obrate ministarstvu za pomoć u izgradnji regionalnih deponija.

On je rekao da u Srbiji postoji šest regionalnih deponija, a da u skladu sa Strategijom o upravljanju otpadom do 2014. godine treba da bude završeno još šest.

Izvor: http://www.ekologija.rs/u-ocekivanju-regionalne-deponije

 

 

Povratak...