f Očišćeni beogradski potoci - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Očišćeni beogradski potoci

03.10.2013

Uprava za vode Sekretarijata za komunalne i stambene poslove, očistila je beogradske potoke, koji su predstavljali mini-deponije i potencijalne zagađivače velikih reka. Njihovim redovnim održavanjem i čišćenjem, preventivno se deluje i obezbeđuje zaštita od poplava naselja kroz koja protiču. Takođe se poboljšava kvalitet života Beograđana i uvodi komunalni red. 

Na Gročici, pored redovnog održavanja uređenog dela reke, betonirano je dno u centru i sređena obloga, a na potoku Bolečica svake godine radi se redovno održavanje na pojedinim delovima regulisanog korita. Bolečica je očišćena u dužini od oko 700 metara kod mosta na Smederevskom putu. 

JVP „Beogradvode” i nadležna Uprava za vode, očistili su i potoke Kneževački i Kaljavi, u opštini Rakovica. 

Svi potoci na teritoriji grada održavaju se u skladu sa obezbeđenim sredstvima.

– Gde god se ukaže potreba za intervencijom, trudimo se da popravimo, saniramo, očistimo, iako su nam sredstva znatno smanjena – kaže Jovana Antić, direktorka Uprave za vode, i dodaje da je za poslednje dve godine uloženo 23 miliona dinara za uređenje i čišćenje beogradskih potoka.

I pored svih aktivnosti JVP „Beogradvode”, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, gradski vodotoci se pretvaraju u mini-deponije i koriste se kao otvorena kanalizacija. Stoga iz Uprave za vode apeluju na odgovorno ponašanje sugrađana prema potocima i rekama Beograda, koji bi trebalo da budu mesta uživanja i turističkog potencijala grada.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1570262

Povratak...