f Predstavnici RAC SU prisustvovali na sastanku Ministarstva sa organizacijama civilnog društva - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predstavnici RAC SU prisustvovali na sastanku Ministarstva sa organizacijama civilnog društva

14.10.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine održalo je danas konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koja se bave zaštitom sredine, na kojem su predstavljeni planovi Ministarstva do kraja 2013. i za 2014. godinu, među kojima je jedan od prioriteta intenziviranje saradnje sa nevladinim organizacijama.

Na sastanku su razmotreni predlozi mehanizama buduće saradnje Ministarstva sa organizacijama civilnog društva među kojima su: uspostavljanje kontinuiranog dijaloga između Ministarstva i organizacija civilnog društva, redovno informisanje javnosti, intenzivnije učešće OCD u procesu donošenja propisa i akata, delegiranje lica iz Ministarstva za kontakt sa organizacijama civilnog društva i otvaranje posebne e-mail adrese za komunikaciju sa OCD.

Predstavnici Ministarstva obavestili su sagovornike o formiranju bužetskog fonda za zaštitu životne sredine i predlozima izmena zakona u ovoj oblasti koji bi trebalo da budu usvojeni do kraja godine.

U cilju bolje koordinacije i efikasnijeg rada, tim Ministarstva na čelu sa državnim sekretarom Dejanom Novakovićem predložio je organizovanje više sastanaka u koje bi bile uključene stručne ustanove i ostale organizacije. Ovi sastanci bi trebalo da pomognu efikasnijem predstavljanju prioriteta Ministarstva i na taj način boljem struktuiranju projekata OCD prema donatrorima. Predlog je da svaki od tih sastanaka ide u susret obeležavanju nekog od ekoloških praznika, a prvi od njih bi mogao biti održan 17. novembra kada se obeležava Dan ekoloških pokreta.

Predstavnici organizacija civilnog društva izneli su veliki broj sugestija i predloga za bolju i efikasniju saradnju sa Ministarstvom, a jedna od primedbi bila je da se problematika zaštite životne sredine ne posmatra odvojeno od sektora energetike.

Izvor:http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/ministarstvo-otvoreno-za-dijalog-sa-organizacijama-civilnog-drustva

Povratak...