f Organska poljoprivreda razvojna šansa regiona - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Organska poljoprivreda razvojna šansa regiona

16.10.2013

Juče u okviru Međunarodnog festivala organske poljoprivrede Devetog Biofesta održane su dve panel diskusije na temu: “Da li je organska poljoprivreda, razvojna šansa regiona” i “Promocija projekat o osnoivanju prve kooperative u Srbiji”. 

Stručnjaci iz organske poljoprivrede su saglasni da organski proizvođači treba da se udružuju i da se povećava broj poljoprivrednika koji prelaze sa konvencionalne na organsku poljoprivredu. Učesnici Biofesta su posetili i farme “Mamužić” kod Ljutova, Bio-farmu Čikoš kod Totovog sela i “Farago” kod Oroma.

Razvoj organske poljoprivrede se razlikuje od regiona do regiona. U Hrvatskoj država daje dobre subvencije za organsku proizvodnju i one su više nego u nekim zemljama Evropske unije. Za ratarske kulture i biljnu proizvodnju subvencije se kreću 600 evra po hektaru, za pašnjačke kulture 263 evra, a za voćarske u povrtarske kulture 900 evra po hektaru. U toku je trend povećavanja broja oranica pod organskom proizvodnjom, a izvoze se žitarice u zemlje EU.

Republika Srbije raspolaže sa 650 hiljada hektara poljoprivrednih površina koje su pogodne za organsku hranu. Ta zemljišta nisu opterećena teškim metalima, pesticidima ni ostacima mineralnih đubriva. Organska biljna proizvodnja se odvija na 11,1 hiljada hektara obradivog zemljišta. Zbog toga je bitno da se osnuje prva bio- kooperativa u Srbiji.

U Republici Srpskoj organska poljoprivreda je zastupljena  u vidu lekovitog bilja, začinskog i aromatičkog bilja. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede objašnjavaju da su došli na Biofest kako bi se upoznali sa pozitivnim primerima organske proizvodnje.

Deveti Biofest u Subotici organizovalo je Udruženje Teras, Otvoreni univerzitet, Kolping društvo Srbije, a partner država je Nemačka. Povodom Svetskog Dana hrane danas je održan Dan hrane i zdravlja. 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/organska-poljoprivreda-razvojna-ansa-regiona

Povratak...