f Radni sastanak o upravljanju vodnim režimom u SRP "Carska bara" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Radni sastanak o upravljanju vodnim režimom u SRP "Carska bara"

16.10.2013

Predstavnici pokrajinskog sekretarijata dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar i mr Olivia Tešić, savetnica posetili su Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ gde se razgovaralo o upravljanju vodnim režimom. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, JVP „Vode Vojvodine“, VDP „Srednji Banat“ Zrenjanin i RG „Ečka“ a.d.

Nakon obilaska terena i sagledavanja trenutne situacije i problema u vezi vodnog režima u Rezervatu, sastanak se nastavio u prostorijama upravljača gde su se izložili stavovi u vezi usklađivanja vodnog režima koji bi obezebdili zaštitu i unapređenje stanja SRP „Carska bara“, kao i bezbedno funkcionisanje sistema odbrane od poplava.
Na osnovu iznetih stavova, dogovoreno je da se pristupi izradi stručne analize vezane za uprevljanje vodnog režima u Rezervatu u vidu Studije.
Trenutno funkcionisanje vodoprivrednog sistema u koji je uključeno i područje Carske bare sa zvanično definisanim kotama voda na ustavama i unutar rezervata ne omogućava na duže staze očuvanje prirodnih vrednosti zaštićenog područja. 

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...