f Mulj sa obale Palića za sanaciju subotičke deponije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Mulj sa obale Palića za sanaciju subotičke deponije

18.10.2013

Dr Gabor Mesaroš, pomoćnik gradonačelnika Subotice za zaštitu životne sredine, inicirao je da mulj s obale Palića bude premeštan na gradsku deponiju i da se koristi za njenu sanaciju.

- Napuštene delove deponije mogli bi da saniramo muljem koji odlazi u Palić. Potrebno je materijal na deponiji dodatno sabiti i prekriti organskim materijama, a zasaditi travu i drveće. Pošto već imamo digestovani mulj s obale Palića on će poslužiti kao kompost. Prenos će raditi „Čistoća i zelenilo". Preostaje da se organizuje pristup kamiona gde bi mulj bio dostavljan - kaže dr Gabor Mesaroš.

Godišnje se s obale u jezero veličine oko 600 hektara slije više od 3.000 tona mulja.

„Čistoća" je prihvatila posao za koji je iz budžeta izdvojeno 5,5 miliona dinara i u okviru koga će biti kupljen bager zbog strmog terena na deponiji.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/mulj-sa-obale-palica-za-sanaciju-suboticke-deponije-id17178.html

Povratak...