f Zagađenje vazduha najveće u centru grada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zagađenje vazduha najveće u centru grada

31.10.2013

Zagađenje vazduha u Požarevcu najveće je u blizini centralne apoteke, pokazuju rezultati merenja koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Požarevac.

spitivanje kvaliteta vazduha vrši se na lokacijama: Centralna apoteka u ulici Moše Pijade, Železnička stanica Požarevac i OŠ “Kralj Aleksandar I”. Merenje zagađenja vazduha vrši se i u Kostolcu i naselju Bradarac. Merna mesta su postavljena tamo gde je najveća gustina naseljenosti, a merenjima se određuju koncentracije sumpor-dioksida, čađi, azot-dioksida, ukupne taložne materije u kojima se određuju teški metali i kiselost padavina.

Kategorizacija vazduha se vrši nakon jednogodišnjeg merenja i prema njoj vazduh može biti: čist (nezagađen), umereno zagađen ili prekomerno zagađen.

Prema ovoj kategorizaciji na osnovu merenja u 2012. godini, vazduh na mernom mestu Centralna apoteka bio je prekomerno zagađen, kaže dr Teodora Marjanović iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Ono što, pored saobraćaja, najviše zagađuje vazduh jesu individualna ložišta, što uslovljava veću zagađenost u zimskim mesecima, napominje Dr Marjanović.

Prema merenjima u seprembru prosečne mesečne vrednosti sumpor-dioksida, čađi i azot-dioksida bile su ispod granične vrednosti na svim mernim lokacijama. Izuzetak predstavlja lokacija kod Centralne apoteke gde je tokom tri dana septembra zabelezena prosečna vrednost azot-dioksida iznad granične vrednosti.

Izvor: http://www.ekologija.rs/zagadjenje-vazduha-najvece-u-centru-grada

Povratak...