f Ministar Mihajlović sa delegacijom Evropskog parlamenta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ministar Mihajlović sa delegacijom Evropskog parlamenta

30.10.2013

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, prof. dr Zorana Mihajlović, sastala se danas sa višečlanom delegacijom Odbora za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane (ENVI) Evropskog parlamenta koju je predvodila potpredsednik odbora gospođa Krista Klas.

Delegaciju Evropskog parlamenta zanimalo je šta Srbija preduzima kada je u pitanju unapređenje kvaliteta vazduha, smanjenje emisija štetnih gasova iz termoenergetskih postrojenja, borbe protiv klimatskih promena, učešća javnosti u processima donošenja odluka od značaja za životnu sredinu i zdravlje stanovništva.

U razgovoru sa evropskim parlamentarcima predstavljeni su dosadašnji napori i planovi ministarstva u oblasti usklađivanja domaćih zakona sa zakonodavstvom Evropske Unije, kao i uspostavljanja informacionih sistema i izveštavanja u životnoj sredini. Tokom diksusije naglašena je dobra saradnja ministarstva sa organizacijama civilnog društva po pitanju zaštite životne sredine i najavljeni su planovi za njihovo intenzivnije uključivanje u proces priprema za pregovore o članstvu.

Ministar Mihajlović je goste obavestila o naporima Ministarstva i Vlade Srbije kako bi bili ispunjeni nacionalni strateški ciljevi ciljevi do 2020. godine, koji se u mnogome podudaraju sa ciljevima definisanim „Strategijom EU 2020“, a koji se prvenstveno odnose na oblasti smanjenja emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte, povećanje učešća obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji energije kao i povećanju energetske efikasnosti.

Ministar Mihajlović i njen tim su upoznali evropske parlamentarce sa zakonima koje je Srbija donela iz oblasti zaštite životne sredine, učešću naše zemlje u projektima koji se finansiraju sredstvima EU, sa posebnim akcentom na tekuće i planirane „Twinning“ projekte, u kontekstu sprovođenja strateških prioriteta definisanih Strategijom aproksimacije u oblasti životne sredine.

Pazgovarano je i o korišćenju obnovljivih izvora energije kao perspektivi razvoja, ne samo kod nas nego i na području svih država članica EU. Delegacija Ministarstva je kao strateški prioritet u narednom periodu naglasila povećanje energetske efikanosti.

Evropski parlamentarci su obavešteni i o aktuelnim pitanjima u vezi usaglašavanja sa zahtevima Direktive EU o velikim ložištima, kao i nove Industrijske direktive, posebno u domenu pregovora koji se, na regionalnom nivou, odvijaju u okvirima Energetske zajednice. Istaknuto je da u tom kontekstu Srbija ulaže napore da se utvrde što povoljniji periodi za punu implementaciju koji bi omogućili dovoljno vremena da se postignu evropski standardi uz istovremeno osiguravanje energetske stabilnosti zemlje.

Pored toga, ministar je obavestila i o tekućim pripremama za početak pristupnih pregovora u oblasti životne sredine EU.

Sa delegacijom ENVI je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni i intenzivirani.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/ministar-mihajlovic-sa-delegacijom-evropskog-parlamenta

Povratak...