f Apoteka Subotica godinama sakuplja farmaceutski otpad - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Apoteka Subotica godinama sakuplja farmaceutski otpad

02.11.2013

Već nekoliko godina Apoteka Subotica prikuplja medicinski otpad, odnosno lekove od građana koji su neupotrebljivi. U svim ograncima Apoteke Subotica postoje namenski kontejneri, koji se nalaze na vidno obeleženom mestu, u kojima se odlaže farmaceutski otpad prikupljen od građana.

Naši sugrađani iz godine u godinu, uviđaju koliko se na ovakav način čuva životna sredina, jer se spečava njeno zagađivanje  pa se količina medicinskog otpada stalno povećava. Tako je tokom 2009. godine prikupljeno oko 150 kg medicinskog otpada, a 2012. oko 800 kg.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/apoteka-subotica-godinama-sakuplja-farmaceutski-otpad

Povratak...