f Studija o sprovođenju prava na pravnu zaštitu u ekološkim stvarima u zemljama Jugoistočne Evrope - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Studija o sprovođenju prava na pravnu zaštitu u ekološkim stvarima u zemljama Jugoistočne Evrope

04.11.2013

Projekat izrade Studije o sprovođenju prava na pravnu zaštitu u ekološkim stvarima u zemljama Jugoistočne Evrope (član 9. Arhuske konvencije) realizuju Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE). Sprovođenje prava na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (član 9. Arhuske konvencije) u Republici Srbiji je obrađeno u ovoj Studiji.

Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine kao nadležnom ministarstvu za sprovođenje Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao Strana Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09) je dostavljena navedena Studija na razmatranje, davanje mišljenja i upućivanje svim zainteresovanim subjektima na podnošenje komentara i potrebnih izmena i dopuna.

Tekst Studije o sprovođenju prava na pravnu zaštitu u ekološkim stvarima u Republici Srbiji može se preuzeti na sajtu ministarstva ( http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/studija-o-sprovodjenju-prava-na-pravnu-zastitu-u-ekoloskim-stvarima-u-zemljama-jugoistocne ).

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, organizacije civilnog društva, udruženja, javnost, preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da izmene, dopune i informacije za koje smatraju da je potrebno da budu unete u Studiju ili da se posebno naglase, pošalju do 18. novembra 2013. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@merz.gov.rs.

Izvor:http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/studija-o-sprovodjenju-prava-na-pravnu-zastitu-u-ekoloskim-stvarima-u-zemljama

Povratak...