f Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije naselja „Altina 2” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije naselja „Altina 2”

04.11.2013

Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid Nacrta plana detaljne regulacije naselja „Altina 2” u Zemunu sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Plan je izložen u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 4. novembra do 4. decembra i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova. 

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 21. januara 2014. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred članovima komisije. 

Primedbe na planirana rešenja, u pisanoj formi, mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta 43-45 u Beogradu, najkasnije do 4. decembra.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1574011

Povratak...