f Produženje javnog konkursa Kancelarije za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Produženje javnog konkursa Kancelarije za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

08.11.2013

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje da je Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2011-2013“, iz Nacionalnog programa 2012, produžen do petka, 15. novembra 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije registrovane kod Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2011-2013“ – Nacionalni program za 2012. godinu.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom napominje da prethodno objavljen rok za podnošenje predloga projekata, sreda, 6. novembar, a koji je naveden u celokupnoj dokumentaciji ovog javnog poziva ( objavljen na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom 23.10.2013.) više nije relevantan, te da je predloge projekata potrebno dostaviti shodno novom krajnjem roku ovog konkursa.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Kancelarije (http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/produzenje-javnog-konkursa-kancelarije-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-civilnog-drustva/).

Izvor:http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/produzenje-javnog-konkursa-kancelarije-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-civilnog-drustva/

Povratak...