f Primarna reciklaža baterija u vrtićima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Primarna reciklaža baterija u vrtićima

12.11.2013

Deset vrtića PU „Naša radost“ učestvovaće u realizaciji projekta „Eko lampe i primarna reciklaža baterija“ čiji je autor profesor Deneš Tot.

Realizacija projekta započeta je prošle nedelje, a prvi deo bi trebalo da se završi do 20. decembra, dok će drugi deo biti finalizovan do 1.juna. U projektu učestvuju vaspitači i deca koja pohađaju starije grupe vrtiće, a cilj je da se ukaže na veliko zagađivanje prirode koje prouzrokuju potrošene baterije i da se ponude moguće alternative za njen spas.

U upravnoj zgradi „Naše radosti“ danas je održana radionica za 14 vaspitača koji će učestvovati u realizaciji projekta „Eko lampe i primarna reciklaža baterija“ na kojoj je autor projekta naučio vaspitače šta znači primarna reciklaža.

Projekat „Eko lampe i primarna reciklaža baterija“ predviđa da se baterije prikupljaju u vrtiću, a da se potom razvrstaju u 5 grupa. Najveći broj baterija spada u grupu nepunjivih baterija, a po rečima profesora Tota u 66% ove baterije se mogu odmah iskoristiti umesto da ih bacimo, što jeste primarna reciklaža. 

Projekat profesora Tota  „Eko lampe i primarna reciklaža baterija“ podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine kroz prevenciju u vezi sa opasnim otpadom, a konkretno se odnosi na baterije i elektroniku, te će deo projekta koji je Pokrajina podržala biti završen do 20. decembra, a drugi deo podržan od strane Grada Subotica trajaće do 1. juna. Do ovog roka deca bi trebalo da nauče da razvrstavaju baterije i da im nađu novu primenu u nekim drugim aparatima, kao i da podstaknu roditelje da to isto čine kako bi zajedno doprineli očuvanju životne sredine.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/primarna-recikla-baterija-u-vrti-ima

 

Povratak...