f Konferencija nevladinih organizacija Srbije za zaštitu ptica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konferencija nevladinih organizacija Srbije za zaštitu ptica

13.11.2013

U četvrtak i petak, 14. i 15. novembra, na Paliću će se održati Konferencija nevladinih organizacija Srbije za zaštitu ptica. Konferencija ima za cilj usvajanje zajedničke inicijative nevladinih organizacija da se izmeni Pravilnik o proglašenju lovostaja zaštićenih vrsta divljači, odnosno da se uredi da se lovostaj za grlice i prepelice sprovodi tokom cele godine. Inicijativa ima za cilj i da poboljša primenu zakonskih propisa, kao i dijalog između NVO i nadležnih institucija.

Na inicijativu udruženja građana iz Subotice (Udruženje građana „Artrust“, Udruženje ljubitelja prirode „Riparia“ i Udruženje građana-kooperativa „AŠC“), konferenciji će prisustvovati predstavnici najznačajnijih nevladinih organizacija iz ove oblasti, kao i predstavnici najznačajnijih institucija.

Konferencija NVO Srbije za zaštitu ptica se realizuje u okviru projekta “Zvuk ptica”, kroz koji se sprovodi i javna kampanja za zaštitu ptica jezera Palić i Ludaš. Projekat se realizuje uz podršku SENSE programa koji sprovodi REC (Regionalni centar za životnu sredinu).

Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Program SENSE ima za cilj promovisanje učešća OCD u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine, kako bi se doprinelo inkluzivnijem upravljanju u oblasti životne sredine baziranom na konsenzusu.

- Projekat „Zvuk ptica“ je kompleksna naučno-edukativna-umetnička-aktivistička saradnja koja je svojom realizacijom objedinila civilna udruženja, građanstvo i vladin sektor, u cilju većeg učešć acivilnog sektora u donošenju mera i radu na promenama u zakonodavstvu po uzoru na EU, kao i boljeg i inkluzivnijeg upravljanja zaštitom životne sredine i održivosti kroz aktivnosti iz oblasti naučnog istraživanja, stručne i kreativne edukacije mladih i savremenog stvaralaštva – kaže Jasna Jovićević, vođa projekta “Zvuk ptica”.

Program konferencija NVO Srbije za zaštitu ptica - Palić

Četvrtak, 14.11.2013.

Petak, 15.11.2013.

Program traje 2 dana, od kojih je prvi dan namenjen dogovoru nevladinog sektora o zajedničkom nastupu, a drugi, uspostavljanju dijaloga između NVO i nadležnih institucija.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/konferencija-nevladinih-organizacija-srbije-za-zastitu-ptica-id17477.html

 

Povratak...