f Predlog drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predlog drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

14.11.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09).

Predlog drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije („Izveštaj”) sačinilo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u saradnji sa predstavnicima nadležnih organa i organizacija. Tokom izrade Izveštaja zatražena su mišljenja od svih relevantnih državnih i drugih organa u Republici Srbiji na republičkom, pokrajinskom, gradskom nivou (Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Niš) kao i Stalne konferencije gradova i opština. Takođe, zatražena su mišljenja nadležnih stručnih organizacija, agencija, zavoda, itd. koji se bave pitanjima od značaja za sprovođenje Arhuske konvencije kao i Beogradske kancelarije Regionalnog centra za životnu sredinu (REC). Od predstavnika značajnijih državnih i drugih organa formirana je Radna grupa koja je razmatrala nacrt Izveštaja.

Tekst Predloga drugog nacionalnog Izveštaja možete preuzeti na sajtu Ministarstva www.merz.gov.rs.

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja građana, javnost, preduzeća, druga domaća i stranapravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da primedbe, predloge i komentare na tekst Predloga izveštaja, pošalju do 12. decembra 2013. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@merz.gov.rs , dostave putem telefona : 011-260-44-56 ili pošalju na adresu Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd.

Svi predlozi i informacije koji do pomenutog datuma budu poslati biće prosleđeni radnoj grupi za izradu drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije.

Izvor:http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/predlog-drugog-nacionalnog-izvestaja-o-sprovodjenju-arhuske-konvencije

Povratak...