f Poboljšan rad Inspekcije za zaštitu životne sredine uz podršku EU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poboljšan rad Inspekcije za zaštitu životne sredine uz podršku EU

18.11.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Agencija za životnu sredinu Republike Austrije, u ponedeljak 18. novembra 2013. godine svečano su obeležili završetak tvining projekta Evropske unije ,,Jačanje inspekcije za zaštitu životne sredine i relevantnih zainteresovanih strana u RS ” u Narodnoj skupštini u Beogradu.

Otvarajući skup, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine prof. dr Zorana Mihajlović rekla je da je ovaj projekat važan za efikasniji rad inspekcije za zaštitu životne sredine u Srbiji, a kao jedan od izazova navela je bolju koordinaciju između institucija. “Problem koji imamo u poslednjih godinu dana, na kome moramo svi zajedno da radimo, je efikasnija saradnja između inspektora i lokalnih samouprava, sudova i tužilaštva”, navela je Mihajlović.

Ljudski resursi su, prema njenim rečima, takođe jedna od kritičnih tačaka u funkcionisanju inspekcije, jer je u prethodnom periodu više inspektora napustilo službu, nego što je primljeno. U Sektoru za kontrolu i nadzor Ministarstva od 100 zaposlenih 90 su inspektori, koji rade zahtevan i odgovoran posao i čija uloga nije samo da kažnjavaju, već i da pomažu, kako bi se bolje sačuvala životna sredina, dodala je Mihajlović.

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Majkl Devenport, koji je svečano uručio ministru Mihajlović ključeve rekao je da će oblast životne sredine biti veoma zastupljena u pregovorima sa EU, ali da je pre svega u interesu Srbije da ima efikasan sistem inspekcije zaštite životne sredine. Prema njegovim rečima, preduslovi za efikasan rad inspekcije su unapređenje legislative u ovoj oblasti, adekvatna obučenost i tehnički resursi za inspektore, kao i bolje povezivanje inspekcije sa drugim državnim institucijama, čemu je tvining projekat upravo bio posvećen.

Johanes Ajgner, ambasador Austrije u Srbiji pohvalio je Srbiju za napore da poboljša rad inspekcije u oblasti zaštite životne sredine. On je, međutim, istakao da postoji i značajan prostor za unapređenje u toj oblasti i dodao da je Austrija spremna da pomogne Srbiji da dostigne standarde drugih članica EU.

Ovaj trogodišnji tvining projekat, koji je realizovan u partnerstvu između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije i Agencije za životnu sredinu Repubike Austrije, finansirala je EU sa budžetom od dva miliona evra, iz pretpristupnih fondova (IPA). EU je, pored toga, nabavila i opremu za inspektore u vrednosti od million evra, uključujući i 24 vozila za inspekciju, brod i opremu za terenski rad i labaratorijska ispitivanja.

U okviru ovog projekta obezbeđeno je osam automobila za inspekcijsku službu Ministarstvu energetike, čije je ključeve šef delegacije EU danas svečano uručio ministru Zorani Mihajlović.

Tokom protekle tri godine, više od 200 republičkih, pokrajinskih i lokalnih inspektora je pohađalo seminare i radionice na kojima su informisani o najboljim praksama u EU u svim oblastima zaštite životne sredine.

Završnoj ceremoniji tvinig projekta EU prisustvovali su i direktor austrijske Agencije za zaštitu živote sredine, Georg Rebernig i pomoćnik ministra energetike Leposava Sojić.

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/poboljsan-rad-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine-uz-podrsku-eu

Povratak...