f Sledeće godine plan primene propisa EU i analiza troškova - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sledeće godine plan primene propisa EU i analiza troškova

27.11.2013

Srbija će naredne godine pripremiti planove za primenu ključnih evropskih direktiva u oblasti životne sredine i analizu troškova usklađivanja koji se sada procenjuju na 10 milijardi evra, rečeno je danas na radnom doručku o usklađivanju u toj oblasti sa EU.

Zvaničnik ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Miroslav Tadić je podsetio da su u Strategiji aproksimacije u oblasti životne sredine iznete procene da je u cilju primene propisa do 2019. godine potrebno uložiti preko 10 milijardi evra u tu oblast.

On je na radnom doručku o politici životne sredine i pristupanju EU u organizaciji Beogradske otvorene škole i Fondacije Konrad Adenauer rekao da će naredne godine biti pripremljeni planovi usklađivanja sa najznačajnijm evorpskim direktivama koje zahtevaju najveća ulaganja.

Naredne godine biće urađena i analiza troškova usklađivanja, rekao je Tadić i dodao da bi izdvajanja za oblast životne sredine trebalo da povećati na tri posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Tadić koji je u resornom ministarstvu načelnik odeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju u oblasti životne sredine, naveo je da će usklađivanje, prema procenama, koštati oko 1.400 evra po stanovniku dok je tokom prethodnih proširenja koštalo 1.100 evra.

On je rekao da veliki izazov predstavlja obezbeđivanje sredstva i podsetio da će biti formirana posebna budžetska linija za životnu sredinu.

"Predviđeno je novim zakonom o korišćenju javnih dobara koji je u nadležnosti Ministarstva finansija da se formira posebna budžetska linija za životnu sredinu u kojoj bi se slivala sredstva koja je nekada ubirao (nekadašnji) Fond za zaštitu životne sredine", rekao je Tadić.

On je dodao da je taj zakon još uvek u procesu izrade i da je njegovo usvajanje planirano u drugoj polovini ove godine.

Pored finansiranja iz republičkog budžeta, on je kao izvore finansiranja u oblasti životne sredine naveo pokrajinske i budžete lokalnih samouprava, kao i pretpistupne fondove EU, bilateralne donatore i kreditne linije.

Predsednica Odbora za životnu sredinu Skupštinske Srbije Milica Vojić Marković navela je da je "u prošlom budžetu izdvojeno 0,2 odsto sredstava za životnu sredinu" i ocenila da ta sredstva nisu dovoljna ni za elementanro funkconisanje.

Milica Vojić Marković i Tadić su se složili da je potrebno formirati jedno ministarstvo za životnu sredinu radi bolje koordinacije i saradnje, jer je ta oblast sada u nadležnosti tri ministarstava, kao i Ministarstva finansija.

Predsednica skupštinskog Odbora za životnu sredinu je ocenila i da je "za sve političke opcije životna sredina jednako važna" i da se oko toga ne spore već oko pitanja da li je neki zakon primenljiv.

Tadić je rekao da će, na osnovu iskustva zemalja regiona koje su pristupile EU, verovatno biti i za Srbiju definisan plan za jačanje kapaciteta lokalne adminsitracije kao merilo za otvarnaje poglavlja životne sredine u pregovorima jer će se mnogi propisi primenjivati upravo na lokalnom nivou.

Srbija očekuje da do kraja 2015. ili početkom 2016. godine predstavi Evropskoj komisiji pregovoaračku poziciju i da počne pregovore u poglavlju 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6114-sledee-godine-plan-primene-propisa-eu-i-analiza-trokova

Povratak...