f Uginuće strogo zaštićenih vrsta u okolini Iriga - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uginuće strogo zaštićenih vrsta u okolini Iriga

04.12.2013

Dana 02.12.2013.god. Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine dobila je prijavu od lovočuvara u LU „Srndać-Irig“ da je u ataru K.O. Dobrodol pronađeno 6 uginulih gavranova i 4 mišara, kao i leš jagnjeta koji je bio napunjen crvenom praškastom materijom za koju se sumnja da je otrov.

Obavešteni su veterinarski, lovni inspektor i MUP Irig. Leševi su predati Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Dana 03.10.2013. pokrajiski ispektor za zaštitu životne sredine i stručno lice pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u prisustvu lovočuvara su obišli područje K.O. Dobrodol, potez Putrija i tom prilikom pronašli uginulg šakala, dve lisice, dva gavrana, dva mišara i dve svrake.

Mišar (Buteo buteo) spada u strogo zaštićene vrste životnja i naveden je u Prilogu I Pravilnika o proglešenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl.Gl.RS“ 5/10 i 47/11).

Gavran (Corvux corax) i svraka (Pica pica) su zaštićene vrste i nalaze se u Prilogu II istog Pravilnika.

Šakal (Canis aureus) i lisica (Vulpes vulpes) su zaštićene lovne vrste, navedene u Prilogu II Pravilnika, čiji su status i režim zaštite regulisani propisima iz oblasti lovstva.

Na terenu nije bilo moguće utvrditi uzrok uginuća, zbog toga uginule životinje su smeštene u zamrzivač u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode dok se ne proslede instituciji koja će uraditi analizu radi utvrđivanja uzroka uginuća.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...