f Put zatrpan smećem - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Put zatrpan smećem

11.12.2013

Poljoprivrednici koji imaju zemlju kod Pačirskog puta u Subotici  žale se da zbog nesavesnih građana imaju štete na svim kulturama koje poseju.

Neko je   juče  na zemljanom putu pored Pačirskog puta istovario šut i smeće, pa vozači nisu mogli da prođu i prelazili su preko njiva. U komunalnoj policiji kažu da su  i sami uočili problem i da će izdati nalog da se put očisti od smeća.

Dragan Mijatov i Stipan Matatić godinama imaju probleme zbog štete koje im nanose nesavesni građani. Stalno imaju gubitke  u prinosu pšenice, ječma i drugih kultura. Mijatov objašnjava da on od poljoprivrede živi i da svake godine ima velike štete, jer nesavesni građani bacaju šut i drugo smeće na put pored njegove parcele.

U komunalnoj policiji kažu da su primetili problem  i pre nego što su ih građani obavestili. Deponija koja je stvorena će se očistiti i šut ukloniti. 

Bez obzira što postoji tabla da je zabranjeno bacanje smeća zemljani put je pretvoren  u pravu deponiju.U komunalnoj policiji dalje objašnjavaju da ukoliko nekoga zateknu na licu mesta da baca smeće plaća mandatnu kaznu od 2.500 dinara, po odluci o Komunalnom redu.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/put-zatrpan-sme-em

Povratak...