f Obilazak predškolskih ustanova i škola uključenih u Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ u 2013/2014. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obilazak predškolskih ustanova i škola uključenih u Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ u 2013/2014.

13.12.2013

Dana 13. 12. 2013. godine, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokreta gorana Vojvodine, u okviru obilaska vaspitno-obrazovnih institucija uključenih u Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, posetili su PU „Radost“ vrtić „Bubamara“ iz Nadalja i OŠ „Isa Bajić“ iz Kule.

Pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović, Mato Groznica, podsekretar i predstavnik Pokreta gorana Vojvodine Aleksa Jeftić, sa saradnicama iz oba sekretarijata, prisustvovali su predstavi „Čuvari prirode“, koju su pripremila deca iz vrtića „Bubamara“ u Nadalju. Tom prilikom održana je i radionica sa decom iz predškolske grupe na temu „Napravimo Sneška Belića“ od materijala za reciklažu. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je uključena u Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ od samog početka, a u prošlom ciklusu su, kao nagradu dobili pločasti solarni kolektor, koji su instalirali na krovu objekta, i koriste ga za zagrevanje dela prostorija.
U OŠ “Isa Bajić“ iz Kule održan je radni sastanak sa direktorom škole, koordinatorom i članovima tima u vezi aktivnosti škole u okviru Programa. Nakon toga, organizovana je izložba dečijih radova od prirodnih i reciklabilnih materijala, a đaci starijih razreda su pročitali najbolje radove na temu ekologije.
Nakon toga, u školskim učionicama su organizovane kreativne radionice sa učenicima, koji su između ostalog pripremali ekološke poruke i pravili razne ukrasne predmete od reciklabilnih materijala. Ispred škole su postavljene i kućice za ptice.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...