f Obnovljena saradnja između JP „Palić Ludaš“ i Nacionalnog parka Kiškunšag - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obnovljena saradnja između JP „Palić Ludaš“ i Nacionalnog parka Kiškunšag

20.12.2013

U Medija-centru Gradske kuće u Subotici potpisan je Sporazum o saradnji između Javnog preduzeća „Palić Ludaš“ i Nacionalnog parka Kiškunšag, upravljača zaštićenih područja sa obe strane granice. 

Sporazum su potpisali v. d. direktora JP „Palić Ludaš” Nešo Radulović i direktor Nacionalnog parka Kiškunšag dr Emil Boroš, u prisustvu pomoćnice pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i žaštitu životne sredine mr Tatjane Đurić i Marije Kern Šolja, pomoćnika gradonačelnika Subotice za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.
Tom prilikom Tatjana Đurić je istakla da je prekogranična saradnja jedan od prioriteta u radu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i žaštitu životne sredine i Vlade AP Vojvodine, koji već dugi niz godina podržavaju razne oblike saradnje sa prekograničnim partnerima, naročito u pogledu zaštite prirodnih dobara i zaštićenih područja na teritorijama Vojvodine i Mađarske. Granični pojas Mađarske i Srbije predstavlja jedinstvenu geološku i geografsku celinu, sa sličnim problemima i celinama, i ta prirodna, ali i tradicionalna, saradnja u oblasti zaštićenih područja ovim sporazumom se proširuje i stvara još bolju platformu za realizaciju prekograničnih IPA programa Mađarska-Srbija, naglasila je Tatjana Đurić.
Nacionalni park Kiškunšag upravlja zaštićenim područjem između reka Dunav i Tisa, na teritoriji Mađarske, a Javno preduzeće „Palić Ludaš” zaštićenim područjem Specijalnog rezervata prirode (SRP) „Ludaško jezero”, SRP „Selevenjske šume”, Predeo izuzetnih odlika (PIO) „Subotička peščara” i Park prirode „Palić”, u tom smislu potpisivanje ovog sporazuma predstavlja, u stvari, nastavak i proširenje njihove saradnje koja datira još od devedesetih godina prošlog veka.
- Naša saradnja posebno se profilisala 2004. godine, kada je sklopljen sporazum kojim je unapređena saradnja, naročito na terenu. Razmenjivali smo stručne saradnike i čuvare zaštićenih područja, radila su se istraživanja slepog kučeta, šafranjike i razmenjivala iskustva u aktivnim merama zaštite staništa ugroženih vrsta. S obzirom na to da je naša saradnja dostigla jedan zavidan nivo, dogovorili smo se, uz podršku nadležnih institucija, da je dopunimo novim ciljevima i zadacima, istakao je Nešo Radulović.
Maria Kern Šolja je, u ime grada Subotice i svoje lično ime, izrazila uverenje da će nas sporazum o saradnji još više spojiti u zajedničkim nastojanjima da se što bolje i kvalitetnije realizuju planovi i programi u vezi sa očuvanjem i unapređenjem prirodnih područja i vrednosti koje su Javnom preduzeću „Palić Ludaš” i Nacionalnom parku Kiškunšag povereni na upravljanje.
Emil Boroš je kazao da je u Mađarskoj početkom ove godine konačno proglašen – zaštićeni predeo i da je na taj način dobijena i neophodna pravna osnova da se obnovi saradnja između Nacionalnog parka Kiškunšag i JP „Palić Ludaš“.
- Potpisivanjem današnjeg sporazuma saradnja se, pored postojećih, dopunjava i nekim novim zadacima, rekao je Emil Boroš.
Okosnica novog sporazuma čine sledeće celine: Usklađivanje aktivnosti čuvarskih službi koja se obavljaju uz granice; kontinuirana periodična zajednička služba sa obe strane granice, Usaglašavanje aktivnosti praćenja zaštićenih vrsta – sa posebnim osvrtom na vrste koje se nalaze sa obe strane granice, Izrada i realizacija prekograničnih zajedničkih konkursnih projekata i Davanje podrške u prezentaciji eko turizma i zaštite prirode duž granice.
Najveći domet dosadašnje saradnje između Nacionalnog parka Kiškunšag i JP „Palić Ludaš“ bio je u prvom krugu „Interreg“ programa susedske saradnje 2006. godine, gde je, kao rezultat te saradnje, bila izgradnja Vizitorskog centra Ludaš.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...