f Arhus centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Arhus centar Subotica

REGIONALNI ARHUS CENTAR SUBOTICA

Arhus centar Subotica ima tendenciju obuhvatanja celokupne Vojvodine kao regije, a započeće se uspostavljanjem saradnje sa lokalnim samoupravama Severnobačkog (Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš) i Severnobanatskog okruga (Ada, Senta, Kikinda, Čoka, Novi Kneževac i Kanjiža).

Ciljevi centra su uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana, te njihovo bolje informisanje i edukacija da bi se aktivnije uključili u donošenje odluka što će omogućiti sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja  životne sredine.

KO SU KORISNICI  ARHUS CENTRA? 

Arhus centar Subotica – funkcioniše na Otvorenom univerzitetu gde su građanima na raspolaganju biblioteka sa ekološkim naslovima, uvid u zakone i propise iz oblasti zaštite životne sredine od lokalnog, preko pokrajinskog do republičkog nivoa, mogućnost širenja informacija preko vebsajta, kao i korišćenje Interneta u cilju pristupa informacijama od značaja. Građanima će biti dostupni i informativno-edukativni materijali kada posete centar.

Preko Arhus centara, će se obezbediti veći pristup informacijama o životnoj sredini, pružiti mehanizam za jačanje demokratije, te nastojati da se što više građana uključi u donošenje odluka. Obezbediće se i institucionalno jačanje lokalne samouprave - bolje organizovanje i koordinisanje lokalne administracije i javnosti. Rad je, posebno, usmeren i na veće uključivanje ekoloških organizacija u proces iniciranja i odlučivanja što je jedna od preporuka LEAP-a. Težište aktivnosti je prvenstveno usmereno na implementaciju Zakona o Arhuskoj konvenciji.

Arhus centar će organizovati i seminare  za predstavnike lokalnih samouprava (odbornici, mesne zajednice, inspekcija, stručni saradnici iz oblasti zaštite životne sredine, urbanizma, komunalija, poljoprivrede), ekoloških organizacija, pravnike, novinare i građane.


 aarhussu