f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Одржана обука за коришћење еGHG платформе

25.01.2024
Министарство заштите животне средине одржало је обуку за коришћење еGHG платформе – информационог система за издавање дозвола за емисије гасова са ефектом стаклене баште, којој је присуствовало више од 150 представника привреде и релевантних институција. Министарство је обуку организовало у циљу подршке оператерима за предстојеће обавезе подношења захтева за дозволу за емисије гасова са ефектом стаклене баште. Detaljnije...

Обавештење поводом пожара на Новом Београду

24.01.2024
Након избијања пожара на Новом Београду у Блоку 70, Агенција за заштиту животне средине и Градски завод за јавно здравље раде мерења и настављају да прате развој ситуације заједно са другим надлежним службама. Detaljnije...

Јавни увид и презентација 6. и 16. фебруара 2024. године

18.01.2024
У Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обавиће се Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину. Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Инђији 6.2.2024. а примедбе се могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине до 16.2.2024. године. Detaljnije...

Поднет захтев за Радио базну станицу на Бикову

17.01.2024
Служба за заштиту животне средине Градске управе Суботица, обавештава јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: РАДИО БАЗНА СТАНИЦА на Бикову. Увид у документацију може се извршити у просторијама Службе сваког радног дана од 8 до 14 часова, а заинтересовани своја мишљења могу доставити у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, а то је 17.1.2024. Detaljnije...

Кonkurs za sufinansiranje pošumljavanja

14.01.2024
Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2024. godini. Konkurs je otvoren do 29. januara 2024. godine.   Detaljnije...