f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Расписан конкурс набавку механизације, машина и опреме за органску производњу

16.03.2023
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години. Конкурс је отворен закључно са 18.04.2023. Detaljnije...

DEA Eco Green Subotica izdata dozvola za upravljanjem otpadom

14.03.2023
Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u skladu sa članom 69. Zakona o upravljanju otpadom, objavilo je 14.3.2023. godine obaveštenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopstnog otpada - DEA Eco Green Subotica koja će važiti do 2033. godine. Detaljnije...

Суботици за пошумљавање одобрена средства у висини од 3.443,420,00

14.03.2023
Министарство заштите животне средине је 30. јануара 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години. На Јавни конкурс пристиглo је укупно 70 пријавa, међу којима и од Града Суботице којој су одобрена средства у висини од 3.443.420,00. Detaljnije...

Poseta Ekonomskoj školi „9. maj“ iz Sremske Mitrovice

09.03.2023
U okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i koordinator ovog programa, Brankica Tabak, posetila 9.3.2023. je Ekonomsku školu „9. maj“ u Sremskoj Mitrovici. Tim škole je informisao o aktuelnim dešavanjima u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, kao i aktivnosti koje su planirane u ovoj školskoj godini. Detaljnije...

Није потребна студија за израду канализације у Чантавиру и Душанову

07.03.2023
Из Градске управе Суботица, Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине обавештавају да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново. Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Detaljnije...