f Arhus Centar Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti
arhiva

Promocija publikacije na temu zelene ekonomije

20.06.2024
Regionalni Arhus centar Subotica organizuje okrugli sto na kojem će se promovisati publikacija “Pregled ulaznih tačaka Arhus centara za promovisanje zelene ekonomske kulture među poslovnom zajednicom kroz održiva rešenja, zelene prakse i IT alate koji imaju za cilj ublažavanje uticaja klimatskih promena u Srbiji". Skup se održava u sredu, 26. juna 2024. godine sa početkom u 12 časova u sali 212 na prvom spratu Otvorenog univerziteta Subotica. Ulaz je slobodan. Detaljnije...

Одржана обука за коришћење еGHG платформе

25.01.2024
Министарство заштите животне средине одржало је обуку за коришћење еGHG платформе – информационог система за издавање дозвола за емисије гасова са ефектом стаклене баште, којој је присуствовало више од 150 представника привреде и релевантних институција. Министарство је обуку организовало у циљу подршке оператерима за предстојеће обавезе подношења захтева за дозволу за емисије гасова са ефектом стаклене баште. Detaljnije...

Обавештење поводом пожара на Новом Београду

24.01.2024
Након избијања пожара на Новом Београду у Блоку 70, Агенција за заштиту животне средине и Градски завод за јавно здравље раде мерења и настављају да прате развој ситуације заједно са другим надлежним службама. Detaljnije...

Јавни увид и презентација 6. и 16. фебруара 2024. године

18.01.2024
У Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обавиће се Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину. Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Инђији 6.2.2024. а примедбе се могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине до 16.2.2024. године. Detaljnije...

Поднет захтев за Радио базну станицу на Бикову

17.01.2024
Служба за заштиту животне средине Градске управе Суботица, обавештава јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: РАДИО БАЗНА СТАНИЦА на Бикову. Увид у документацију може се извршити у просторијама Службе сваког радног дана од 8 до 14 часова, а заинтересовани своја мишљења могу доставити у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, а то је 17.1.2024. Detaljnije...