f Predavanje o zaštiti životinja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predavanje o zaštiti životinja

01.10.2012

U Osnovnoj školi „Kizur Ištvan“ održano je predavanje o zaštiti životinja za preko 100 učenika. Ova edukativna radionica održana je povodom realizacije projekta pod nazivom „Pratiće te u korak 2“, Društva za zaštitu životinja „Alex“ Subotica. Cilj edukativnih radionica je da se deci približi svet životinja.

Da lokalna samouprava ima dobru saradnju sa NVO, pokazao je i projekat pod nazivom „Pratiće te u korak 2“ azila „Alex“. U lokalnoj samoupravi pozitivno ocenjuju ovu radionicu.

Na poziv iz azila „Alex“, predavači iz Društva za zaštitu životinja i prirode iz Đurđeva održali su predavanje o pravima životinja i humanom rešavanju problema napuštenih pasa. U 5 predavanja, učenicima trećeg i četvrtog razreda je prikazan i kratak film o napuštanju psa.

Od 2004. godine, predavači iz Đurđeva su održali edukativne radionice u 54 škole širom Srbije. Oko 13.000 učenika je prošlo kroz program edukacije, a održano je oko 2.000 časova. Što se tiče Subotice, u planu je održavanje ovakvih edukativnih radionica sredinom ovog meseca za vaspitače kako bi, stečeno znanje, mogli da prenesu na najmlađe sugrađane.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/predavanje-o-za-titi-ivotinja

Povratak...